Woda święcona – moc błogosławieństwa

Wielokrotnie już pisałem, jak wielka jest moc błogosławieństwa w Imię Boże (Ojca, Syna, Ducha Świętego), szczególnie to, przez nałożenie rąk kapłana na głowę penitenta. Dziś chcę powiedzieć o mocy sakramentaliów, takich jak woda święcona i egzorcyzmowana sól.

Dla jednych woda święcona jest błogosławieństwem, dla drugich jedynie skupiskiem bakterii. Czemu więc tak bardzo boi się jej szatan? Czy boi się bakterii, czy może raczej błogosławieństwa?

Prawdą jest, że szatan nie znosi wody święconej, bowiem nie znosi błogosławieństwa. Czyją wiec jest zasługą, że w kościołach są suche kropielnice? Na pewno nie Pana Boga! Szatan objął pełnię władzy nad światem, jego główny cel to Kościół Święty, w którym jest Chrystus. Tak wiele kościołów została zamknięta, a sakramenty utrudnione, a niekiedy w ogóle niedostępne. Po części zrealizował szatan swój nikczemny plan przez ręce rządzących i biskupów. Zapomnieli oni bowiem czym jest prawdziwa wiara i ufność Chrystusowi. Dostali oni pięć dni od Boga, by naprawić swoje błędy, lecz w zmarnowanie poszedł czas. Ujrzą więc gniew Pana Boga swego, już go widzą – tak, jak zostało powiedziane. Ze strachu przed złem, Kościół oddał to co dobre, oddał swój oręż przeciw złu, jaki od Boga niegdyś otrzymał, złożył broń i stał się bezbronny.

Całym sercem umiłowałem Kościół Chrystusowy – Święty Kościół Powszechny, albowiem dla niego jestem, tak i Ojczyznę moją Polskę całym swoim sercem miłuję. Tak dziś daję Kościołowi memu i Ojczyźnie mojej nowy, a zarazem stary oręż przeciw szatanowi, albowiem on od początku jest przegrany, a przewrotność jego przeciw niemu stanie.

DO WSZYSTKICH PROBOSZCZÓW

Do was się zwracam bracia moi, co w Chrystusie Jezusie Jesteście. Wyrzućcie z kościołów wszelkie płyny dezynfekujące !!! Przenieście je na zewnątrz, przed wejście do kościoła. Wszystkie kropielnice napełnijcie WODĄ ŚWIĘCONĄ EGZORCYZMOWANĄ !!! Nie zwlekajcie, bo każdy dzień zwłoki to żniwo dla szatana. Nigdy więcej nie pozwólcie odebrać sobie Sakramentów i sakramentaliów, bowiem są to wielkie dary, poprzez które Kościół Święty trwa.

WODA ŚWIĘCONA EGZORCYZMOWANA

Dla szatana , Ministra Szumowskiego i Sanepidu

Szatan zostanie porażony, będzie się manifestował – sami się przekonacie.

Pan Minister i sanepid stracą argumenty, gdyż woda święcona egzorcyzmowana jest mieszaniną dwóch składników: wody i soli, błogosławionych w dwóch odrębnych obrzędach. Jak zapewne wszyscy wiemy, sól jest pogromcą wszelkich bakterii, wirusów i grzybów, a ta egzorcyzmowana (błogosławiona) również szatana.

Niech wam Pan Bóg błogosławi, Ojciec, Syn, Duch Święty – Jedyny Bóg

Kamil Stanisław Banasiowski – trzynasty

P.S. Pamiętajcie, na pierwszym miejscu jest Pan Bóg w Trójcy Jedyny w Najświętszym Sakramencie, miłość i uwielbienie dla Boga. Sakramentalia są pomocą, by trwać przy Bogu, by powracać do Boga.

Zaszufladkowano do kategorii LIST OTWARTY | Otagowano , , , , , , , , , | Dodaj komentarz

Papież Franciszek

14 maja obowiązuje post – jest to dzień modlitwy o ustanie epidemii koronawirusa

– Ponieważ modlitwa ma wartość uniwersalną, przyjąłem propozycję Wysokiego Komitetu na rzecz Ludzkiego Braterstwa, aby 14 maja wierni wszystkich religii połączyli się duchowo w dniu modlitwy i postu, by błagać Boga o wspomożenie ludzkości w przezwyciężeniu pandemii koronawirusa – mówił w niedzielę 3 maja papież Franciszek.

Apel o powstrzymanie się od spożywania mięsa w czwartek 12 maja jest skierowane nie tylko do chrześcijan, ale też wyznawców innych religii. Celem postu i modlitwy ma być pomoc w ustaniu epidemii, która pojawiła się na świecie pod koniec grudnia ubiegłego roku i dotknęła wszystkie kraje na świecie. Źródło: gazeta.pl

„Bracia i siostry każdego wyznania religijnego, módlmy się do Boga.”

„Ależ czy nie wolno modlić się do Ojca wszystkich? Każdy modli się, jak zna, jak potrafi, zgodnie ze swoją kulturą. Nie modlimy się przeciwko sobie, jedna tradycja religijna przeciwko drugiej! Wszyscy jesteśmy zjednoczeni jako istoty ludzkie, jako bracia, modląc się do Boga, zgodnie z własną kulturą, zgodnie z naszą własną tradycją, zgodnie z naszymi przekonaniami, ale jako bracia i modląc się do Boga, to jest ważne: bracia, poszcząc, prosząc Boga o przebaczenie za nasze grzechy, aby Pan się nad nami zlitował, aby Pan nam przebaczył, aby Pan powstrzymał tę pandemię. Dzisiaj jest dzień braterstwa, spoglądając ku jednemu Ojcu, bracia i ojcostwo. Dzień modlitwy” – stwierdził Ojciec Święty. Źródło: gosc.pl

Czy to nie zdaje się być piękne, że wszystkie wyznania mają się modlić do Boga o powstrzymanie pandemii? Nasuwa się jednak pytanie, do którego Boga będą się modlić, czy tego uniwersalnego bezimiennego boga, czy może każdy do swojego? No, a w przypadku ustania pandemii, któremu bogu papież będzie dziękował?

Jeśli o mnie chodzi, to nie przyjąłem tej szatańskiej propozycji. Modliłem się, lecz o to by królował Jezus Chrystus, Pan nieba i ziemi, któremu Ojciec wszystko powierzył, w którym jest zbawienie i życie.

Papież jak sam stwierdził, spodziewa się krytyki – i słusznie. Zatem papież z pełną świadomością podjął tę decyzję. Nie dajcie się zwieść tym pięknym słowom nasączonym podstępem i diabelską przewrotnością. Nie ma bowiem nic gorszego niż to, że ten, który zasiadł na Piotrowym Tronie, ten, który winien wzywać do nawrócenia w Chrystusie, ten, który winien sławić Chrystusa, głosić Ewangelie Bożą i jej strzec nawet za cenę życia, nawołuje publicznie do czczenia bogów cudzych. Najgorszą rzeczą jaką można uczynić, to pod pozorem braterskiej miłości oddać największą miłość jaką jest Syn Boży Jezus Chrystus, który wkrótce przyjdzie i okaże swą moc, potęgę, sprawiedliwość i chwałę. Zobaczą wtedy wszyscy, kto jest prawdziwym Panem życia i śmierci.

Ja was zachęcam bracia i siostry moje, co to w Chrystusie Jezusie jesteście o dołączenie do modlitwy, by królował Jezus Chrystus Syn Boży. Gdy będzie królował Chrystus, wszystko inne będzie dodane. Jeden jest Zbawiciel i Jedna jest Oblubienica. Zachęcam was również do modlitwy o nawrócenie papieża Franciszka. Zapraszam na Mszę Świętą, która odbędzie się w tej właśnie intencji w dn. 13 sierpnia w moim parafialnym kościele o godz. 8-ej rano. Zapraszam do ofiarowania Komunii Świętej za nawrócenie Franciszka. Zapraszam również w tym dniu do wspólnej modlitwy o godz. 13-ej w intencji Franciszka przed Cudownym Obliczem Pani Jasnogórskiej, oraz do udziału w Różańcu Fatimskim.

Niech wam Pan Bóg błogosławi, Ojciec, Syn i Duch Święty – Jedyny Bóg

trzynasty

Do Świętego Jana Pawła II

Święty Janie Pawle II, przyjacielu mój, Ty, który jesteś święty w oczach Boga i świata całego, zechciej proszę pobłogosławić Twojemu następcy zasiadającemu na Piotrowym Tronie Franciszkowi, gdy nad Twoim grobem będzie się modlił, tak jak mnie to niegdyś uczyniłeś. Doprowadź go do Jezusa, tak jak mnie doprowadziłeś. Twój przyjaciel, trzynasty.

P.S Oto z kim Franciszek swe modły wznosi:

…a może papież wkrótce zacznie czerpać inspirację z protestanckich nabożeństw?

Módlmy się za Kościół Święty, by był jednością w Chrystusie, módlmy się, by królował nam Jezus, Syn Boży. Zostawiajmy swe modlitwy w Niepokalanym Sercu Maryi, ukochanej Matki naszej.

trzynasty

Zaszufladkowano do kategorii LIST OTWARTY | Otagowano , , , , , , | Dodaj komentarz

„Pięć dni”

Do rządzących i biskupów

„PIĘĆ DNI” – Oto Słowo Boże. Pięć dni – tyle łaskawy Bóg dał czasu zanim okaże swój gniew tym, przez których suche są kościelne kropielnice. Pięć dni jest na to, by woda święcona powróciła do kościołów.

Zróbcie wszystko, by tak się stało – pięć dni!!!

13 maja 2020r.

trzynasty

Zaszufladkowano do kategorii LIST OTWARTY | Dodaj komentarz

AKT POŚWIĘCENIA

Błogosławiona jesteś Polsko, Ojczyzno moja.

Błogosławiona jesteś Polsko, Ojczyzno moja. Błogosławiona jesteś Polsko, któraś Sercu Jezusa się zawierzyła. Błogosławiona jesteś Polsko, któraś w Matczyne objęcia się oddała. Błogosławiona jesteś Polsko, co świętych swych synów i córy wydałaś. Błogosławione dzieci Twoje Polsko, te moherami zwane, albowiem ich modlitwy Twą ziemie uświęciły. Błogosławiona jesteś Polsko, gdyż wierność swą zachowałaś. Będziesz przykładem dla świata pogrążonego w ucisku, cierpieniu i znoju, choć z północy uszczerbku doznasz. Bezbożni patrzeć na ciebie będą, i pojąć będą chcieli, i światłości szukać będą. Błogosławiona jesteś Polsko, Ojczyzno moja, bowiem rozumu przeciwników twych pozbawiłaś. Błogosławiona jesteś Polsko, błogosławiona.

AKT POŚWIĘCENIA RODZAJU LUDZKIEGO NAJŚWIĘTSZEMU SERCU PANA JEZUSA

O Jezu najsłodszy, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas, korzących się u stóp Twego ołtarza. Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie należeć chcemy. Oto dzisiaj każdy z nas oddaje się dobrowolnie Najświętszemu Sercu Twemu, aby jeszcze ściślej zjednoczyć się z Tobą. Wielu nie zna cię wcale; wielu odwróciło się od Ciebie, wzgardziwszy przykazaniami Twymi. Zlituj się nad jednymi i drugimi, o Jezu Najłaskawszy, i pociągnij wszystkich do świętego Serca Swego. Królem bądź nam, o Panie, nie tylko wiernym, którzy nigdy nie odstąpili od Ciebie, ale i synom marnotrawnym, którzy Cię opuścili. Spraw, aby do domu rodzicielskiego wrócili co prędzej i nie zginęli z nędzy i głodu. Króluj tym, których albo błędne mniemania uwiodły, albo niezgoda rozdziela; przywiedź ich do przystani prawdy i jedności wiary, aby rychło nastała jedna owczarnia i jeden pasterz. Użycz Kościołowi Twemu bezpiecznej wolności. Udziel wszystkim narodom spokoju i ładu. Spraw, żeby ze wszystkiej ziemi, od końca do końca, jeden brzmiał głos: Chwała bądź Bożemu Sercu, przez które stało się nam zbawienie. Jemu cześć i chwała na wieki. Amen.

Zaszufladkowano do kategorii LIST OTWARTY | Dodaj komentarz

Do biskupów – przypomnienie

PRZYPOMNIENIE

Do Kościoła świętego z dn. 7 kwietnia 2019r. : http://apostolus.pl/do-kosciola-swietego/

Do siedmiu biskupów Kościoła świętego z dn. 24 maja 2019r. : http://apostolus.pl/do-siedmiu-biskupow-kosciola-swietego/

Orędzie do Ojców Kościoła i Ludu Bożego z dn. 2 czerwca 2019r. : http://apostolus.pl/oredzie-do-ojcow-kosciola-i-ludu-bozego/

Bracia, cóż was przekonać zdoła, skoro ani słowa moje, ani nawet Matki, ani to co przyszło przekonać was nie może? Ile musicie ujrzeć trupów bracia, byście się uniżyli i krzyż pokutny na swe barki wzięli? Ile bracia, milion, pięć, a może dziesięć milinów. Ile wam potrzeba, tyle dostaniecie! To nie ja was wybrałem. Patrzcie zatem na Holandię!

Zaszufladkowano do kategorii LIST OTWARTY | Dodaj komentarz

MASONERIA

Kim są wolnomularze (masoni) ?

Masoni to ci, którzy ukształtowali dzisiejszy świat. To ludzie cieszący się zwykle szacunkiem, patrioci, szlachetni, pobożni, opanowani, obrońcy uciśnionych i pokrzywdzonych, dostojnicy kościołów i rządów. Ich wspólny mianownik to uniwersalny Bóg, Bóg bezimienny. Masoni to dzieci szatana, na zaszczytnych miejscach siedzący. To ci, co zdradzili Chrystusa, i ci, co Chrystusa odrzucili. To ci, co tak wiele dusz w czeluści piekielne powiedli.

Przyjdź Panie Jezu, okaż swoją sprawiedliwość, nie zwlekaj już dłużej – proszę.

trzynasty

Nawracajcie się, bo zginiecie! Nawracajcie się, a żyć będziecie!

Zaszufladkowano do kategorii LIST OTWARTY | Otagowano , , , , , , , , | Dodaj komentarz

Sprawiedliwość i Miłosierdzie Boże

„Bóg jest Sędzią Sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze „

Bóg jest jednakowo sprawiedliwy jak i miłosierny, ja zaś jestem świadectwem Jego sprawiedliwości i Jego miłosierdzia, albowiem byłem osądzony i byłem zawstydzony. Widziałem też zbawienie duszy grzesznej – przez żal doskonały. Lecz coby Bóg mógł okazać swe miłosierdzie potrzebny jest szczery żal płynący z serca i prawdziwa pokuta, i to nie z obawy przed śmiercią i karą, lecz z miłości do Boga. Pokutujcie i módlcie się za cały Kościół święty, bowiem o wasze dusze przecież chodzi i życie.

Miłosierdzie zwyciężyło sprawiedliwość – to właśnie uczynił Pan Jezus umierając na krzyżu, powiadając do jednego z łotrów tymi słowami: „Zaprawdę, powiadam ci: Dziś będziesz ze Mną w raju”. ( Łk 23,35-43)

Bóg jest jednakowo miłosierny jak i sprawiedliwy. Gdy Bóg sądzi – sądzi sprawiedliwie. Gdy jest miłosierny – niema już sądu. Tak Bóg jest jednakowo miłosierny jak i sprawiedliwy. Czy „Dobry Łotr” został przez Boga ukarany? Nie – gdyż nie został osądzony. Tak zwyciężyło miłosierdzie nad sprawiedliwością – przez żal doskonały, przez miłość.

Pan Jezus, wzywając św. Faustynę do modlitwy w godzinie Miłosierdzia (czyli o godz. 15-ej), powiedział:

Przypominam ci, córko Moja, że ile razy usłyszysz, jak zegar bije trzecią godzinę, zanurzaj się cała w miłosierdziu Moim, uwielbiając i wysławiając Je; wzywaj Jego wszechmocy dla świata całego, a szczególnie dla biednych grzeszników, bo w tej chwili zostało na oścież otwarte dla wszelkiej duszy. W godzinie tej uprosisz wszystko dla siebie i dla innych; w tej godzinie stała się łaska dla świata całego – miłosierdzie zwyciężyło sprawiedliwość.” (Dz. 1572)

Zawiodą się jednak ci, co to sobie mniemają, że mogą grzeszyć bez końca, że mogą kpić z Boga, a Bóg i tak im wszystko wybaczy – bo jest miłosierny. Pan Jezus nie umarł za wszystkich, lecz za wielu – to znaczy za wszystkich tych, którzy przyjęli tę śmierć i tę wielką miłość, zmartwychwstanie i Słowo. Gdy przyjdzie czas, stanie się jak na Golgocie – jeden będzie wzięty, drugi zostawiony.

Rada

Jakże często mogliśmy usłyszeć od naszych matek: „ Załóż dziecko czapkę, bo jest zimno na dworze, bo wiatr wieje – bo głowę przeziębisz, bo ci do uszu nawieje”.
I choć wiemy, że dobra to rada, z miłości płynąca i troski – to czy jej słuchamy, czy też musimy przekonać się sami?
Tak też Matka nasza Maryja, czyż nas nie ostrzega od wieków już kilku: „Módlcie się i pokutujcie, by kary nie przyszły” – lecz my widać musimy przekonać się sami.

Widzenie

Mgła

Widzenie senne z 9 kwietnia 2019 r. – Widziałem ziemię spowitą mgłą, jakby kłębiące się chmury jej dotknęły. Nic nie można było dostrzec, tak były gęste. Była noc, choć nie było ciemności, a raczej coś pomiędzy dniem a nocą. Widać było jedynie księżyc i słońce będące na przeciw siebie. Księżyc był na południu, jego tarcza była pełna, był wysoko, nie zbyt duży, raczej zwykły. Jego światło przedzierało się przez kłęby chmur oświetlając ziemię. Słońce było na przeciw niego, na północy, lecz niżej, nad horyzontem, bardzo duże, czerwonawe, jak typowy zachód słońca. Patrzyłem na księżyc i słońce ze zdziwieniem, że są naprzeciw siebie, w nocy, księżyc na południu a słońce na północy. Właśnie się wypełnia.

Pielgrzym – zwiastowanie

Ranek 26 września 2019r. – Widziałem jakby we śnie, czy to między snem a jawą, nie wiem – widziałem kilku młodzieńców w jasnych szatach, chyba było ich pięciu. Jeden z nich rzekł do mnie: ,,Znakiem poprzedzającym przyjście Jezusa będzie PIELGRZYM”. On już był zawołałem – Jan Paweł II, papież pielgrzym. Lecz nic nie odrzekli, ja zaś czułem, że nie o Janie Pawle mówią, miałem wrażenie, że to […] Wypełniło się.

Wielka woda

Oto co nadchodzi, czy też stoi za rogiem :

Widzenie senne 21 listopada 2019r. – Ujrzałem zbliżającą się wodę, jakby od północy, choć pewności nie mam. Patrzyłem w dół, jakby z piętra. Woda zbliżała się bardzo szybko, a jej poziom gwałtownie rósł (ok.0,5-1m/s). Gdy spojrzałem do góry zobaczyłem ogromną falę w kształcie litery „ C ” zmierzającą w moim kierunku. Fala była tak wysoka, że ledwo mogłem dostrzec jej grzbiet. Po chwili fala była już nade mną, znalazłem się jakby w jej wnętrzu, lecz woda mnie nie dotknęła. Przestrzeń wokół mnie była pusta, widziałem tylko spadające w pobliżu krople wody odrywające się od fali. Byłem bezpieczny i suchy. Myślałem o moich bliskich – czy przeżyli. Myślałem ile milinów ludzi zginęło.

Zapowiedź Matki Bożej zawarta w mojej książce – Świadectwa Boga i diabła: ” Ludzie będą płakać za jedzeniem”, […]. Diamond Princess

Zmawiajmy Różaniec, każdego dnia, choćby jedną dziesiątkę za Kościół Święty – by królował nam Chrystus.

Jezu, miej miłosierdzie dla Kościoła swego

Matko, przyczyń się za nami

Niech wam Pan Bóg błogosławi, Ojciec, Syn i Duch Święty

trzynasty

P.S. Do naukowców: Czy to prawda, że SARS-KoV-2 zaczyna się namnażać na skutek kilku impulsów prądu stałego 40-50 V o małym natężeniu, czy może odwrotnie?

Zaszufladkowano do kategorii LIST OTWARTY | Otagowano , , , , , | Dodaj komentarz

Do Biskupa Rzymu

Chwała Ojcu, i Synowi, i Duchowi Świętemu – Jedynemu Bogu.

Wasza Świątobliwość,

pandemia koronawirusa to nie odpowiedź natury, lecz odpowiedź Boga. Odpowiedź na zdradę Syna Bożego przez biskupa Rzymu i biskupów wielu : ” Pluralizm i różnorodność religii, koloru skóry, płci, rasy i języka są wyrazem mądrej woli Bożej, z jaką Bóg stworzył istoty ludzkie”. Jest to odpowiedź za grzechy przeciw Duchowi Świętemu, odpowiedź za odejście od Prawa Bożego. Gdyby Kościół trwał prawdziwie przy Chrystusie, a świat nie odrzuciłby Go, to człowiek nie zniszczyłby natury. Tam gdzie panuje Jezus Chrystus tam panuje Prawo Boże, tam gdzie panuje Prawo Boże, tam panuje Syn Boży. Od wielu lat ostrzegałem, lecz na nic zdały się moje słowa. Teraz też ostrzegam, by Jego Świątobliwość nie zwlekał zbyt wiele, albowiem ujrzy to, co ja już widziałem. Wszystko ma swój czas – krótki czas. Jeden jest Zbawiciel, i jedna jest Oblubienica.

Szczęść Boże

Kamil Stanisław Banasiowski- trzynasty

Zaszufladkowano do kategorii LIST OTWARTY | Otagowano , , , , , , , | Dodaj komentarz

Błogosławiona zaraza

Gdy widzę, jak kruszeją serca, jak rozlewa się miłość, jak modlitwy zostają do Boga wznoszone, jak człowiek dla drugiego swą pomocną dłoń wyciąga, jak wiele poświęca dla bliźniego swego, to chciałbym zawołać – trwaj zarazo, bo błogosławiona jesteś.

Gdy widzę, jak świat się zatrzymał w szaleńczej pogoni, to chciałbym zawołać – trwaj zarazo, błogosławiona jesteś.

Lecz gdy patrzę na ból i cierpienie, to chciałbym zawołać – odejdź już, zrobiłaś co swoje.

Gdy zaś patrzę na tych, co wciąż Boga opluwają, chciałbym zawołać do tego, co za rogiem stoi – przyjdź, nie zwlekaj już dłużej. Lecz nic powiedzieć nie mogę, puki czas nie nadejdzie.

Dzisiaj świat cały liczy ofiary, które zaraza w ciele zabrała. Niech świat cały policzy, policzy ofiary w duchu jakich sam dokonał, a wtedy może zawoła – błogosławiona jesteś zarazo. Niech świat też policzy, i matki jego nich liczą, ileż to ofiar w swych dzieciach wydały.

Niewidzialny wróg

Dziś świat cały walczy z wrogiem niedostrzegalnym dla oka ludzkiego, koronawirusem nazywanym. Dziś jeszcze schować przed nim się można, w izolacji od człowieka pozostając. Lecz wkrótce to się zmieni, albowiem świat do życia się budzi – tak muchy i komary.

Szatan

Jest gorszy wróg, co go oko ujrzeć nie zdoła, i niema miejsca na ziemi coby ukryć się można. On nie tylko ciało zabija, lecz i duszę człowieka. To szatan, który przez grzech przychodzi i władzę dostaje. Jest jednak takie miejsce, gdzie ukryć się możesz, tam cię nigdy dosięgnąć nie zdoła – to objęcia Maryi, Matki Bożej, której dano moc, by zdeptała mu głowę.

Zmawiajcie Różaniec za Kościół Święty, by panował Chrystus. Módlcie się i pokutujcie, a ujrzycie Zmartwychwstanie Tego, którego świat zabił.

Pamiętajcie, na Golgocie miłosierdzie zwyciężyło sprawiedliwość, a gdy zegar piętnastą wybija, otwierają się miłosierdzia wrota.

Jezu, miej miłosierdzie dla Kościoła swego.

Matko, przyczyń się za nami.

Niech wam Pan Bóg błogosławi, Ojciec, Syn, Duch Święty – Jedyny Bóg

Zaszufladkowano do kategorii LIST OTWARTY | Otagowano , , , , , , , | Dodaj komentarz

Do Pana Prezydenta Andrzeja Dudy

Szanowny Panie Prezydencie,

pragnę z całego serca podziękować Panu, oraz całemu Rządowi RP za samolot rządowy wylatujący do Włoch po naszych rodaków. Dziękuję, że moja matka, jak i inni polscy obywatele mogą powrócić do swojej Ojczyzny. Serdecznie dziękuję.

Z wyrazami wdzięczności,

Kamil Stanisław Banasiowski

Szczęść Boże

Zaszufladkowano do kategorii LIST OTWARTY | Otagowano , , , , , , , , | Dodaj komentarz

Do Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy

Szanowny Panie Prezydencie,

jakże rozradowało się me serce, gdy ujrzało Pana przed obliczem Matki, Pani Jasnogórskiej, Królowej naszego narodu. Jakże rozradowało się me serce widząc Pana przed obliczem Tej, z której drwi tak wielu ludzi, i to nie tylko protestanci czy świadkowie jehowy, ale i wielu katolików na ulicach naszych miast. Cieszę się Panie Prezydencie, że rozumie Pan, jak ważna jest matka dla człowieka, tak ta niebiańska, jak i ta ziemska. Dlatego dziś pragnę zwrócić się do Pana z wielką prośbą, jako prezydenta i zwierzchnika sił zbrojnych.

Panie Prezydencie, w Lombardii stacjonuje zespół polskich lekarzy pełniących chwalebną misję niosącą pomoc tamtejszym chorym. Wkrótce będą wracać do domu. W tamtym rejonie jest moja matka, ta ziemska matka, która od miesiąca nie może wrócić do domu, gdyż „Lotdodomu”, jak się wydaje, nie przewiduje kursu w ten rejon, ja zaś pojechać po nią nie mogę z uwagi na zamknięte granice. Jest zdrowa, nie ma objawów choroby, nie wychodzi też z domu. Jednak w każdej chwili może stracić dach nad głową i nie będzie miała co jeść. Proszę Pana, Panie Prezydencie o miejsce dla mojej matki na pokładzie tego samolotu w powrotnej drodze do Polski, Ojczyzny naszej. Jeśli Pan zechce Panie Prezydencie, jeśli Pan zechce…

Z poważaniem,

Kamil Stanisław Banasiowski

Szczęść Boże

kontakt: apostolus@onet.pl

Twitter/Jasna Góra
Zaszufladkowano do kategorii LIST OTWARTY | Otagowano , , , , , , , , , | Dodaj komentarz

Koniec świata

Mt,8,23-27

” 23 Gdy wszedł do łodzi, poszli za Nim Jego uczniowie. 24 Nagle zerwała się gwałtowna burza na jeziorze, tak że fale zalewały łódź; On zaś spał. 25 Wtedy przystąpili do Niego i obudzili Go, mówiąc: «Panie, ratuj, giniemy!» 26 A On im rzekł: «Czemu bojaźliwi jesteście, małej wiary?» Potem wstał, rozkazał wichrom i jezioru, i nastała głęboka cisza. 27 A ludzie pytali zdumieni: «Kimże On jest, że nawet wichry i jezioro są Mu posłuszne?» ”

Nie lękajcie się, ufajcie, nigdy nie traćcie wiary. Zmawiajcie Różaniec Święty, choćby jedną dziesiątkę każdego dnia, a duchy emocji nad wami nie zapanują.

Od kilku lat już wam powtarzam bracia i siostry moje, że Pan Jezus jest już w drodze, że wkrótce przyjdzie i rozpocznie się Jego panowanie. Nie lękajcie się, albowiem jest to wybawienie wasze. Prośmy więc, coby się nie opóźniał, przez Maryję prośmy.

Powtarzałem wam również, że nie mówię o końcu, lecz o początku. Tak rozpoczęło się. To zaś, co jest przed nami, niema początku i niema końca.

Wkrótce półsieroty na ulice wyjdą i zwodzić was będą – strzeżcie się ich, strzeżcie! Poznacie ich, bo to półsieroty przecież. O końcu świata wieszczyć wam będą – nie wierzcie im, bo od ojca kłamstwa idą. Dążcie do Światłości, a wyjdziecie z ciemności. Trwajcie w Światłości, a nie pogubicie się w ciemności.

Do egzorcystów Kościoła świętego

Bracia, imię tego, co panowanie nad światem wziął we władanie jest Emoc, on nad duchami emocji pełnię władzy posiadł. Znacie już jego imię, zatem idźcie w drogę, bo czas wielkiej walki nastał – masowe opętania (strach, panika, złość, wzajemne oskarżenia, poczucie winy, irracjonalne zachowania, błędne decyzje, samobójstwa, przemoc, ból, cierpienie, smutek, rozpacz, śmiech, kłamstwo, haos – a wszystko nową formę otrzyma. Niech was Pan Bóg prowadzi, Jedyny Przenajświętszy Bóg – Ojciec, Syn i Duch Święty.

Do narodów świata

Nawracajcie się, a żyć będziecie. Szukajcie Światłości, a znajdziecie ją. Zmawiajcie Różaniec. Módlcie się, bowiem to, co czai się za rogiem, jest o wiele gorsze od tego co widzicie, przed tym nikt się nie ukryje. Nie mówię wam tego byście się bali, lecz byście się modlili i powrócili do ŚWIATŁOŚCI, mówię wam po to, by was przestrzec, tak jak to czyniłem dotąd – by nie przyszło. Módlcie się też za biskupie serca, bowiem wiele od nich zależy.

Bracia, różne rzeczy słyszycie w tym samym Kościele, niech to będzie w sercach waszych:

CREDO

Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, Światłość ze Światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Zrodzony a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba. I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. I zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo. I wstąpił do nieba; siedzi po prawicy Ojca. I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a Królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi. Który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę który mówił przez Proroków. Wierzę w jeden, Święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów. I oczekuję wskrzeszenia umarłych. I życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen.

GŁÓWNE PRAWDY WIARY

1.Jest jeden Bóg.
2.Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze.
3.Są trzy Osoby Boskie : Bóg Ojciec, Syn Boży, Duch Święty.
4.Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia.
5.Dusza ludzka jest nieśmiertelna.
6.Łaska Boska jest do zbawienia koniecznie potrzebna.

Zmawiajcie Różaniec Święty!!!

Niech wam Pan Bóg błogosławi, Ojciec, Syn, Duch Święty – Jedyny Bóg

trzynasty

Zaszufladkowano do kategorii LIST OTWARTY | Otagowano , , , , , , | Dodaj komentarz

Piąty dogmat

Maryja Współodkupicielka ludzkości

Pismo Święte – Objawienie Pana Jezusa w Kanie Galilejskiej

J 2, 1-11

Słowa Ewangelii według świętego Jana

W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, matka Jezusa mówi do Niego: „Nie mają już wina”.
Jezus jej odpowiedział: „Czyż to moja lub twoja sprawa, niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła moja godzina?”.
Wtedy matka Jego powiedziała do sług: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”.
Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary.

Rzekł do nich Jezus: „Napełnijcie stągwie wodę”. I napełnili je aż po brzegi.
Potem do nich powiedział: „Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu”. Oni zaś zanieśli.
A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem — nie wiedział bowiem, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli — przywołał pana młodego i powiedział do niego: „Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory”.
Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego jego uczniowie.

Oto słowo Pańskie

Różaniec

Weźcie w swe dłonie Różaniec święty, odmawiajcie wszyscy drugą tajemnicę światła za Kościół święty – Objawienie się Pana Jezusa na weselu w Kanie Galilejskiej

Jezu, miej miłosierdzie dla Kościoła swego

Matko,przyczyń się za nami

Tam gdzie to się stanie, tam zatriumfuje Niepokalane Serce Maryi, tam gdzie zatriumfuje Niepokalane Serce Maryi, tam spłynie miłosierdzie Jej Syna – albowiem tak Pan Bóg postanowił.

Oto słowo Pańskie

Wiedzcie zatem, że Syn Boży Matce swojej nigdy nie odmówi, choćby nawet nie czas jeszcze był. Wszystko zostawcie w Niepokalanym Sercu Maryi.

Dziś wam oddaję tę tajemnicę.

Przyjdź Panie Jezu i Króluj nam.

Niech wam Pan Bóg błogosławi, Ojciec, Syn i Duch Święty – Jedyny Bóg

trzynasty

Zaszufladkowano do kategorii LIST OTWARTY | Otagowano , , , , , | Dodaj komentarz

Do rządzących

Do Pana Prezesa Jarosława Kaczyńskiego

Szanowny Panie Prezesie,

proszę przygotować kraj na zbliżający się głód jaki zapanuje na świecie. Będzie tak wielki, że ludzie będą płakać za jedzeniem – to słowa Matki Bożej. Niech rolnicy i wszyscy ci, którzy mają kawałek ziemi sieją zboża, warzywa i zioła, niech hodują zwierzęta, niech wiercą studnie głębinowe – bo nie będzie wody. Drobne indywidualne gospodarstwa będą ratunkiem dla wielu.. Proszę zamknąć granice, gdy będą oblegane. Już czas, by Krzyż w godle przyświecał narodowi polskiemu. Króluj nam Chryste, panuj nam. Matka Boża pana wysłuchuje – wie pan o tym. U Niej, niech pan zawsze szuka rady i swe prośby wznosi. Niech Kościoły będą zawsze otwarte.

Szczęść Boże

Kamil Stanisław Banasiowski

Do Ministra Zdrowia Pana Łukasza Szumowskiego

Szanowny Panie Ministrze,

byłem w kościele na Drodze Krzyżowej, nie zdradzę w jakiej miejscowości i w którym kościele. Tak się złożyło, że byłem tym obywatelem ponad stan – wedle ostatniego rozporządzenia. Nie potrafiłem jednak wyjść z kościoła, zatem zasługuję na karę. Przestrzegam wszelkich restrykcji i zasad higieny mających na celu bezpieczeństwo drugiego człowieka w obliczu panującej epidemii. Mam żonę pielęgniarkę pracującą w szpitalu gdzie są już przypadki zakażenia koronawirusem. Z tego względu zdecydowałem pójść na urlop, by nie stać się potencjalnym zagrożeniem dla współpracowników. Lecz z kościoła nie wyjdę jeśli będzie możliwe zachowanie bezpiecznych odległości, w przeciwnym wypadku pozostanę na zewnątrz. Tak jak już wspomniałem w kościele byłem tym obywatelem ponad stan. Szedłem w Drodze Krzyżowej samotnie, bo tylko ja w niej uczestniczyłem. Od osób postronnych zachowałem odległość NIE METRA, NIE DWÓCH, ale między 3-10 metrów. Trudno mi pojąć panie ministrze, jak to jest, że na tak małej przestrzeni jaką daje samolot lub autobus komunikacji miejskiej, może się znaleźć kilkakrotnie więcej ludzi niżeli w wielkiej świątyni – pięć osób. Rozumie doskonale powagę sytuacji wymuszającej szybkie i stanowcze decyzje, choć nie zawsze do końca przemyślane, gdyż rozwój sytuacji jest dynamiczny. Proszę jednak pamiętać, panie ministrze, że tylko w Jezusie Chrystusie jest życie, i na nic zdadzą się wysiłki wielu, bowiem to co jest za rogiem przewyższa wszelką wyobraźnię, przed tym nie będzie można się ukryć. Proszę o spokojne rozważenie tej sprawy i stosowne decyzje, adekwatne do sytuacji .

Z poważaniem

Kamil Stanisław Banasiowski

Zaszufladkowano do kategorii LIST OTWARTY | Otagowano , , | Dodaj komentarz

Świadectwa dla Kościoła Świętego

Rok temu, w Wielki Piątek, w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Marii Pany, przed Chrystusem, w obecności kapłana i całego Kościoła złożyłem na ręce chłopca o złotych włosach zapowiedź tego co ma przyjść, jak i tego co należy uczynić, by to nie nadeszło – to jest to, co dziś widzicie. Przesłanie widniało na tablicy przed kościołem, by cały lud wiedział co należy czynić. Wszystko jest w rękach proboszcza – sprawdźcie. Przesłanie otrzymał również również jeden z biskupów z adnotacją – WAŻNE!!! Dziś oddaję koleje świadectwa tutaj: http://apostolus.pl/ksiazka-swiadectwa-boga-i-diabla-cz-ii-tajemnice/ Resztę dopełni Pan Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty – Jedyny Bóg

trzynasty

Zaszufladkowano do kategorii LIST OTWARTY | Dodaj komentarz

Listy

” 11 W końcu nadchodzą i pozostałe panny, prosząc: „Panie, panie, otwórz nam!” 12 Lecz on odpowiedział: „Zaprawdę, powiadam wam, nie znam was”. 13 Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny. ” [Mt25,11-13]

Do Biskupa Rzymu

Chwała Ojcu, i Synowi, i Duchowi Świętemu – Jedynemu Bogu.

Chwała Świętej Bożej Rodzicielce Maryi, Królowej.

Ja, syn posłany dla Kościoła Świętego piszę dziś do Jego Świątobliwości, albowiem czas się wypełnił.

„Panie! Panie!”- chcę przypomnieć Jego Świątobliwości, że Pan nasz ma imię, a imię Jego Jezus, Chrystusem zwany.

Na nic się zdadzą prośby i błagania, albowim zasłużona kara przyszła, tak dla kościoła jak i świata całego – karą za zdradę jest śmierć. Przestrzegałem Waszą Świątobliwość już ponad rok temu ( list z dn. 18 września 2018r.), jak i kilku biskupów w Polsce. Dziś przestrzegam ponownie, lecz publicznie, by nikt nie powiedział, że wiedziałem, a nie powiedziałem.

Nie jest łatwo patrzeć sercu na ból i cierpienie, choć przygotowane na to było. Nie jest łatwo patrzeć sercu, gdy szatan się panoszy.

Jeśli słowa moje zostaną wysłuchane „Rzym” zostanie oczyszczony, jeśli zaś nie zostaną wysłuchane przyjdzie druga „fala”, jeszcze gorsza. Tak Wasza Świątobliwość musi zdecydować, czy będzie niczym Piotr, czy też jak Faraon.

Niech biskup Rzymu niczym Piotr zapłacze, ze szczerości serca swego. Niech na cały świat ogłosi, że tylko jeden jest Zbawiciel, którym jest Jezus Nazarejczyk, zwany Chrystusem i jedna jest tylko Oblubienica Chrystusa – to Kościół Święty. Niech biskup Rzymu na cały świat ogłosi, że niema innej drogi do zbawienia jak przez Kościół Święty – jedyną Oblubienice Jezusa Chrystusa.

Wtedy niech biskup Rzymu stanie przed obliczem Matki naszej Maryi i przez Jej Niepokalane serce poprosi, a stanie się jak poprosi, zaś chwała Boża będzie unosić się nad światem.

Króluj mam Jezu, króluj nam.

trzynasty

Do biskupów Kościoła Świętego

Niech ci, co purpurę noszą wezmą na swe barki krzyż pokutny i wyruszą w drogę, na ulice miast, miasteczek i wiosek. Na krzyżu niech wyryją napis „Jezu, miej miłosierdzie dla Kościoła swego”. Niech pokutują za grzechy popełnione przeciw Duchowi Świętemu, prosząc o pomoc Maryję, Matkę Bożą, i naszą Matkę.

trzynasty

Do Ludu Bożego

Zmawiajcie Różaniec, a gdy się modlicie za ustąpienie zarazy, to słusznie czynicie, lecz gdy będziecie się modlić by Królował nam Chrystus, to znacznie więcej uczynicie, bo tam gdzie króluje Pan Jezus, tam reszta jest dodana. Bo na nic się nie zda, że ustanie zaraza, gdy nie będzie Chrystusa.

trzynasty

Do zatwardziałych serc

Nawróćcie się do Boga, który w Panu Jezusie przyszedł, nawróćcie się puki jeszcze czas macie, bowiem przyjdą takie dni, że nikt już się nie nawróci.

Nawracajcie się bo zginiecie! Nawracajcie się, a żyć będziecie.

trzynasty

Do całego świata

Oczekujcie przyjścia Zbawiciela, Pana nieba i ziemi – Jezusa Chrystusa.

P.S. Jeśli kto może, niech przekaże ten list biskupowi Rzymu. Wkrótce dostaniecie świadectwa.

trzynasty

Zaszufladkowano do kategorii LIST OTWARTY | Otagowano , , , , , , , , , | Dodaj komentarz

Pielgrzym

Samotny pielgrzym walczący modlitwą z zarazą.

Zaszufladkowano do kategorii LIST OTWARTY | Dodaj komentarz

Kościół w chwili próby

Chwała niech będzie Bogu, Chwała Ojcu, i Synowi, i Duchowi Świętemu – Jedynemu Bogu.

Chwała niech będzie Bogu, i Matce Bożej Maryi chwała, za dar mądrości dla polskich biskupów i rządzących naszym krajem.

Słuchajcie tego co wam mówią i przestrzegajcie tego, bowiem czas pierwszej próby nastał, a będą kolejne, będzie także wielka woda, jak i brak wody będzie, albo odwrotnie.

Polska niech będzie dla świata przykładem, tak w wierze jak w działaniu. Maryi wszystko zawierzmy, Matka nas nie zostawi – nigdy.

Chwała niech będzie Bogu, za otwarte kościoły, za Najświętszy Sakrament, za wieczorne modlitwy. Nawiedzajmy kościoły, indywidualnie, by spotkać się z Chrystusem, zmawiajmy Różaniec o 20.30 – wszyscy. Szatan wygrał we Włoszech, lecz nie przemógł Polski. Bogu niech będą dzięki za Polskę. Nie lękajcie się, lecz módlcie, a wszystko przeminie. Módlcie się, by królował Chrystus, Pan nasz, a wszystko inne będzie dodane.

Do rządzących

Bądźcie gotowi na większą próbę, gdy bezbożni będą forsować polskie granice chcąc szukać schronienia. Zamknijcie je wtedy i strzeżcie, choć zarzucać wam będą, że miłosierdzia w was niema. Przypowieść o pannach mądrych i głupich niech wam przyświeca.

Do Ludu Bożego

Jeśli ko wam powie, że nie ma znaczenia w jakim kościele będziecie, w katolickim, prawosławnym, luterańskim czy jakimkolwiek innym, bo Bóg jest wszędzie – nie słuchajcie ich, bo to kłamcy i obłudnicy. Jeśliby jakikolwiek kapłan, a nawet papież, czy też sam anioł z nieba powiedział wam, że zbawienie jest jest możliwe poza Kościołem katolickim, Kościołem świętym, Jedynej Oblubienicy Chrystusa, ten jest Antychrystem – niech będzie wyklęty. Zaręczam wam bracia, że nie ma innej drogi do zbawienia, albowiem jedna jest tylko Oblubienica Jezusa Chrystusa – to Kościół Święty. Mówię wam to, bowiem widziałem miejsce przygotowane dla tych co od Kościoła Świętego odeszli – i nie jest to niebo..

Przypominam wam również bracia i siostry moje, byście od Kościoła Świętego nigdy nie odeszli, choćby nie wiem co, choćbyście NIE WIEM CO WIDZIELI I NIE WIEM CO SŁYSZELI – pamiętajcie, choćby nie wiem co!!!

Przyjmowanie Komunii Świętej na rękę.

Słyszeliście, że wam wolno ze wzgląd na epidemię przyjmować Komunie Świętą na rękę. Ja wam zaś mówię: Nie wolno wam dotykać Hostii gołymi rękoma, albowiem tylko uświęcone ręce kapłanów mogą dotknąć konsekrowanej hostii. Gdy zatem będziecie przyjmować Eucharystie na rękę, wpierw połóżcie na swej dłoni białą chustę (nie mylić z chusteczką), lub nałóżcie białą rękawiczkę – wtedy będziecie przyjmować Chrystusa godnie, z należną Bogu czcią. Pamiętajcie również: Na kolana przed Chrystusem. Dbajcie o Sakramenty Święte, szczególnie w chwilach próby, dbajcie o sakramenty.

Jezu, miej miłosierdzie dla Kościoła swego.

Maryjo, Królowo Polski, Matko Kościoła – przyczyń się za nami.

Do was, co od prawej strony znak krzyża czynicie.

Powróćcie do na łono Kościoła Świętego, albowiem tylko w nim ujrzycie zbawienie. Piszę do was bracia, gdyż w Sercu Maryi szczególne miejsce macie, tak pokazane mi zostało miejsce dla was przygotowane jeśli się nie nawrócicie – a nie jest to miejsce w niebiosach. Nawróćcie się, z żyć będziecie.

trzynasty

Zaszufladkowano do kategorii LIST OTWARTY | Dodaj komentarz

Koronawirus

„Koronawirus to kara za grzechy”

Podczas kazania na niedzielnej mszy we wrocławskim kościele pw. św. Michała Archanioła, gdzie posługę pełnią księża salezjanie, jak podają niektóre media, ksiądz przekonywał, że maseczki i żele antybakteryjne nie pomogą nam w walce z koronawirusem, bo tylko modlitwa może ochronić ludzi. Tłumaczył, że epidemia to kara boska za życie w grzechu: za homoseksualizm, za pary, które mieszkają razem bez ślubu i za tych, którzy mordują nienarodzone dzieci.

No i wielkie oburzenie, a Kościół musi się tłumaczyć! Jakże trudno dzisiaj znieść prawdę, a ten który ma odwagę tę prawdę wyznać natychmiast jest napiętnowany. A przecież Matka Boża nie od wczoraj napomina świat, by się opamiętał, by się nawrócił i pokutował, bo będzie ukarany. Lecz świat nie posłuchał, tak przyszły kary: za homoseksualizm, życie bez ślubu, profanacje i świętokradztwa, za grzechy aborcji i odejście od Chrystusa. Wiedzcie zatem, że świat już został osądzony, a szatan spuszczony, a teraz sądowi podlega Kościół, zaś to co wasze oczy dzisiaj widzą to dopiero początek, bowiem gorsze przyjdą, i to już niebawem „Ludzie będą płakać za jedzeniem […]”, a ciała waszych dzieci będą zalegały na stosach, bo nie będzie komu je pogrzebać.

„A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby jego uczynki nie zostały ujawnione. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki zostały dokonane w Bogu.” [J3,19-21]

Światu pomóc nie mogę, gdyż wyrok został wydany. Dla Kościoła świętego zostawiłem testament – w mojej książce: Świadectwa Boga i diabła, na str. 105-ej. Oczekujcie przyjścia Pana!

Kary Boże – Bóg, choć może, to nie musi zsyłać jakiś konkretnych kar, bo wystarczy by swój wzrok odwrócił od jakiegoś miejsca, choćby na chwilę, a szatan do woli będzie się panoszył. Podobnie jak nauczyciel, gdy wyjdzie na chwilę z klasy, a staje się chaos, wrzawa i latają różne przedmioty. Kto jest najbardziej aktywny gdy wyjdzie nauczyciel? Wystarczy jednak, że nauczyciel wejdzie do klasy, a w jednej chwili jest spokój, powraca ład i porządek. Lecz wtedy może być chłosta.

Nawróćcie się i pokutujcie, to może wyprosicie łaskę u Boga – nie wiem, musiałby świat cały wziąć Różaniec w ręce.

Wszelkie zarazy cielesne są niczym w porównaniu z duchową zarazą o tęczowych barwach, albowiem zarazy cielesne zabić mogą ciało, lecz ducha zabić nie mogą, te zaś, co zabijają ducha zabijają w konsekwencji i ciało człowieka.

Nawracajcie się, bo zginiecie! Nawracajcie się, a żyć będziecie!

trzynasty

Zaszufladkowano do kategorii LIST OTWARTY | Otagowano , , , , | Dodaj komentarz

Dzieci szatana

Niepojęte – zdawać by się mogło, że oto dziedzice królestwa ciemności w rozdwojenie popadli. Pani Senyszyn, dziecko szatana, marionetka diabła, jedna z największych nieprzyjaciół Jezusa Chrystusa zarzuca abp. Markowi Jędraszewskiemu opętanie i ubolewa nad jego nieobecnością na nabożeństwie pokutnym.

” Czy abp Jędraszewski jest opętany i to diabeł nie pozwala mu już po raz kolejny uczestniczyć w nabożeństwie pokutnym za pedofilskie przestępstwa księży? Czy to tylko typowa dla hierarchów buta, bezczelność, poczucie bezkarności i zwyczajne chamstwo? ” – skomentowała na Facebooku Joanna Senyszyn.

Czyżby szatan doznał schizofrenii, jakiegoś rozdwojenia? Nic z tych rzeczy! To jest jedynie zwykła obłuda pani Senyszyn. Jeśli pani Senyszyn chce się przekonać kto z ich dwojga jest prawdziwie opętany niech się uda do Częstochowy i złoży pokłon Chrystusowi przed Obliczem Cudownego Obrazu Matki Bożej.

Szatan podąża za abp. Markiem Jędraszewskim jak cień, bowiem wie on doskonale kim jest ten człowiek. Dziś w Warszawie znów się przeistoczył w małpę bożą mówiąc: „Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego”, „Dymisja Subito”. Czyżby szatan cytujący Pismo Święte nie wiedział, że miłowanie bliźniego to nie to samo co miłowanie grzechu w jaki ów bliźni popadł? To jest właśnie diabelska przewrotność!

Ekscelencjo, Chrystus jest z Ekscelencją i Matka Jego Maryja, ja zaś jestem z modlitwą. Szczęść Boże.

Zaszufladkowano do kategorii LIST OTWARTY | Otagowano , , , , , , , , | Dodaj komentarz

Papież Franciszek

Wypełniło się. Oto najmniejszy z braci.

Papież Franciszek wycałowany przez wiernego podczas audiencji.
https://wiadomosci.wp.pl/papiez-franciszek-wycalowany-podczas-audiencji-wierni-zaskoczeni-6480604116273281a
Zaszufladkowano do kategorii LIST OTWARTY | Dodaj komentarz

Papież Franciszek

Adhortacja

„Umiłowana Amazonia”

Mamy już ten, tak długo wyczekiwany dokument. Jedni odetchnęli z ulgą, inni są zawiedzeni. Ja zaś zastanawiam się nad jego znaczeniem, czy w ogóle ma jakiekolwiek znaczenie. Zastanawiam się, czy jest to świadomy zabieg, czy też może romantyzm papieża. Poznaliśmy cztery marzenia papieża, piękne, lecz marzenia mają to do siebie, że zawsze mogą pozostać w sferze marzeń. To tak jakby król zwrócił się do swych poddanych: Marzy mi się, byście płacili daninę. Zapewne znajdą się tacy, co będą chcieli te marzenia spełniać – lecz czy muszą? Wierzę, że jest to jednak romantyzm płynący z dobrej woli papieża, że jest to opamiętanie i początek nawrócenia Franciszka, a nie objaw schizofrenii. Cieszy mnie fakt, że papież zwrócił uwagę na to, iż tylko jeden jest Zbawiciel, którym jest Jezus Chrystus mający swą Oblubienice w Kościele Świętym. Można to uznać jako rehabilitacje za bluźniercze porozumienie ze światem islamskim podpisane w Abu Zabi. Cieszę się, że papież podkreślił wartość sakramentów świętych – skarbu Kościoła, którego trzeba strzec. Cieszę się, że Franciszek nie zapomniał o naszej ukochanej Matce, Maryi. Pozostaje jeszcze wezwanie osób homoseksualnych i różnorakich płci do nawrócenia. Pozostaje jeszcze sprawa przyjmowania Komunii Świętej przez rozwodników oraz naprawienie wielu innych wyrządzonych szkód Kościołowi Świętemu. Ufajmy, że to początek szczerego nawrócenia Papieża Franciszka. Módlmy się za Franciszka ze szczerości serc swoich, ofiarujmy Bogu swe codzienne cierpienia za nawrócenie papieża, ofiarujmy Komunie Świętą, zamawiajmy Msze Święte w tej intencji. Błogosławieni ci, co swe modlitwy i cierpienia Bogu ofiarują, biada zaś będzie tym, co na śmierć papieża czekać będą.

Inkulturacja

Papież Franciszek cytując słowa Św. Jana Pawła II, słusznie zauważył, że kultura jest wielkim bogactwem, tożsamością każdego społeczeństwa, a ufne zainteresowanie musi iść w parze z czujnym krytycyzmem. Trzeba być bardzo ostrożnym, coby nie zatrzeć granicy pomiędzy wiarą a okultyzmem i bałwochwalstwem. W Polsce pomimo ponad tysiącletniej tradycji chrześcijańskiej nie udało się wyplewić ludowych przesądów i okultystycznych praktyk, a cóż dopiero wśród pogańskich Ludów Amazonii.

Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje!” (Mk 8,34).

Bóg wszechmogący

Wiara w Boga wszechmogącego, który stworzył wszystko co istnieje na niebie i ziemi nie przyniesie zbawienia! Zbawienie jest możliwe wyłącznie przez Syna Bożego Jezusa Chrystusa, któremu Ojciec wszystko powierzył, całe panowanie na niebie i ziemi w jedności z Duchem Świętym, albowiem tak Pan Bóg postanowił.

„6 Odpowiedział mu Jezus: «Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie. 7 Gdybyście Mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już Go znacie i zobaczyliście.” (J14,6-7)

Celibat

Celibat– nie jest to stan istniejący od początku. Jest to jednak coś, czym wyróżnia się Święty Kościół Powszechny. Jest to coś, co pozwala na pełniejsze oddanie się Bogu i ludziom dla Boga. Małżeństwo i rodzina wymaga poświęcenia się w większym lub mniejszym stopniu. Małżeństwo może być pomocne, ale może być również szkodliwe. Czas trzeba dzielić dla Boga, dla rodziny i dla ludzi. Co jeśli żona będzie chciała być na pierwszym miejscu? A i dzieci swoje problemy mają. Aby małżeństwo mogło być pomocne, potrzebna by była idealna żona – pobożna, o pokornym sercu, gotowa na poświęcenia, nadzwyczaj wyrozumiała, kochająca Boga, kochająca męża i ludzi, żona, na którą zawsze nożna liczyć, żona będąca wsparciem w tej drodze. W przeciwnym razie małżeństwo będzie swoistym hamulcem w służbie Bogu. Aby kapłan mógł być dobrym sługom, musiałby mieć taką żonę jaką była Maryja dla Józefa. Pozostańcie przy celibacie, bo to dar Boży. Wyświęcanie żonatych mężczyzn byłoby początkiem drogi do zniesienia celibatu. Niebezpieczeństwo polega na tym, że w obliczu narastającego braku powołań będzie wyświęcanych coraz to więcej żonatych mężczyzn, aż w końcu zostaną tylko oni, bowiem przy dzisiejszym braku wiary i manipulacjami Ewangelią Bożą przyszli kapłani stojąc przed wyborem Bóg, czy małżeństwo i Bóg, wybiorą drugą opcję, bardziej wygodną – przynajmniej na pozór. Najpierw będzie małżeństwo, a następnie Bóg i święcenia.

Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. (Mt10,37)

Szatan

W ostatnich dniach papież stwierdził, że szatan istnieje i nas zwodzi. Cieszę się, że papież to dostrzegł i może w końcu zauważył jak bardzo był zwodzony poprzez swych protestanckich doradców.

Chwała niech będzie Bogu. Chwała Ojcu, i Synowi, i Duchowi Świętemu – Jedynemu Bogu.

P.S.

Emocje

Duch Emocji nie próżnuje!!! Ksiądz podczas sprawowania Eucharystii nazwał kandydata na prezydenta „pedałem”, a ludzie słysząc te słowa wychodzili z kościoła. Rozumie frustrację księdza, bo pan Biedroń to największy grzesznik w Polsce uderzający w Kościół i chrześcijańskie wartości. Jednak nie tędy droga, bo to jest zamysł szatana. Módlcie się za pana Biedronia, by stanął w prawdzie i za jego nawrócenie – tak jak ja to czynię, a w waszych sercach będzie spokój i miłość. Prawdę należy głosić, nawet w mocnych słowach, lecz bez ubliżania. Pan Biedroń wkrótce stanie w prawdzie i zobaczy co uczynił, ile to dusz na zatracenie posłał – bądźcie cierpliwi. Czy przeżyje, nie wiem – mam taką nadzieję. Będę się o to modlił, by udźwignął swój wstyd, by przeżył. Ostrzegam was już od kilku lat, byście od Kościoła nie odeszli bo zginiecie, choćbyście nie wiem co widzieli i nie wiem co słyszeli – a gorsze rzeczy będziecie oglądać! Nie wolno wam bracia wychodzić z kościoła, nawet gdyby księża się pobili podczas sprawowania Eucharystii, albo was zwyzywali. Gdy będziecie świadkami różnych złych wydarzeń z udziałem kapłanów uklęknijcie i módlcie się za nich – nigdy nie wychodźcie z kościoła, bo o to właśnie chodzi szatanowi, właśnie po to, to wszystko czyni, taki jest jego plan. Nie bierzcie udziału w szatańskim dziele, lecz módlcie się. Zawsze się módlcie.

Niech wam Pan Bóg błogosławi, Ojciec, Syn i Duch Święty.

Kamil Stanisław Banasiowski – trzynasty

Zaszufladkowano do kategorii LIST OTWARTY | Otagowano , , , , , , , | Dodaj komentarz

Do Prezydenta RP Andrzeja Dudy

Prezydent RP Andrzej Duda

Szanowny Panie Prezydencie,

oglądając dziś pańskie wystąpienie na spotkaniu z przedstawicielami kościołów i związków wyznaniowych oraz mniejszości narodowych i etnicznych obecnych w Polsce zrozumiałem dlaczego Bóg Abrahama, Izaaka, Jakuba i mój, zmierza Pana strącić z tego urzędu. Pańskie wypowiedzi i uczynki to zdrada Jezusa Chrystusa, to zdrada Ewangelii Bożej, to zdrada Kościoła świętego. Jeżeli dla Pana, Panie Prezydencie jako katolika nie ma znaczenia w jakiej świątyni Pan się modli, czy to we wspólnocie protestanckiej jak to było w Holandii, czy może w jakimś meczecie albo synagodze, czy może kościele latającego potwora spaghetti twierdząc że to jeden i ten sam Bóg, to na moje poparcie Pan już nie może liczyć, i jak sądzę na żadnego katolika. Wspólne szanowanie siebie wzajemnie i przyjaźń braterska, to nie to samo co uniwersalny Bóg. Jeden jest Bóg – to Bóg Ojciec, Syn Boży, i Duch Święty – tak jak jeden jest Kościół święty, albowiem jeden jest Zbawiciel i jedna jest Oblubienica. Ja jako katolik oraz brat w wierze napominam Pana, Panie Prezydencie i wzywam do szczerego nawrócenia i pokuty, oraz przeproszenia wszystkich katolików za te herezje. W przeciwnym wypadku zostanie Pan strącony przez Boga Abrahama, Izaaka, Jakuba i mojego w nadchodzących wyborach z pełnionego przez Pana urzędu Prezydenta RP.

trzynasty

„Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną”

Zaszufladkowano do kategorii LIST OTWARTY | Otagowano , , , , | Dodaj komentarz

Papież Franciszek

Papież Franciszek

Ten list jest dla mnie najtrudniejszym listem jaki kiedykolwiek napisałem, i serce mi pęka gdy go piszę, bowiem dotyczy Głowy Kościoła, mojego ukochanego Kościoła, z którego, i dla którego zrodzony zostałem. Wiele modlitw, rozważań i łez, dziesiątki argumentów „za i przeciw”, wiele nie przespanych nocy i pytań do Boga. Co czynić, by nie wpisać się w narrację diabła, który chce wprowadzić zamęt w ludzkich sercach, szczególnie tych Boga miłujących, który chce podzielić Kościół święty. Czy milczeć i patrzeć, by większego zamętu nie wprowadzać i udawać, że nic się nie dzieje gdy tyle dusz zostaje zwiedzionych, ku zatraceniu podążając? Czy patrzeć bezczynnie gdy Ewangelia Boża jest deptana? Czy czekać cierpliwie, aż może samo przeminie? A jak nie przeminie i będzie za późno, a przecież czasu cofnąć się nie da? A może głośno krzyczeć na opamiętanie? Co robić? A nie prosta to sprawa, bowiem o papieża przecież chodzi, o Głowę Kościoła i o ojców wielu, co Kościół ku przepaści wiodą, Kościół, który całym sercem ukochałem. Co czynić, by do schizmy nie doszło? Jak posłuszeństwo zachować, gdy Chrystus jest krzyżowany na naszych oczach?

Widzę tylko jedno rozwiązanie: Weźmy przykład z Maryi będącej pod krzyżem w cierpieniu i modlitwie, w wielkiej pokorze, ufając Bogu. Czy Maryja się zawiodła? Nie – bo pozostała wierna do końca, a Jezus Chrystus powrócił.

Jednak by móc stanąć pod krzyżem w pokornej modlitwie jak Maryja, należy również stanąć w prawdzie, należy stanąć z czystym sercem. Należy stanąć z miłością, wiarą i nadzieją, by móc zostać świadkiem Zmartwychwstania, by móc się radować – jak Maryja.

Stańmy więc pod krzyżem wszyscy co Kościół święty miłujemy, stańmy w prawdzie, w pokornej modlitwie, stańmy w miłości, z wiarą i nadzieją.

Jednak by móc stanąć pod krzyżem w prawdzie, musimy tę prawdę poznać i uznać ją za prawdę, a prawda jest taka, że papież Franciszek poprzez swoje wypowiedzi, zachowanie, nauczanie i działania zwodzi Lud Boży, posyłając go na drogę wiodącą ku zatraceniu.

Jednym z takich przykładów może być dokument o ludzkim braterstwie dla pokoju światowego i współistnienia, podpisany przez papieża Franciszka ze światem muzułmańskim w Abu Zabi, 4 lutego 2019r. Porozumienie to uznaje między innymi, że różnorodność religii i płci są wyrazem mądrej Woli Boga ” Pluralizm i różnorodność religii, koloru skóry, płci, rasy i języka są wyrazem mądrej woli Bożej, z jaką Bóg stworzył istoty ludzkie”.

https://papiez.wiara.pl/doc/5330161.Dokument-o-ludzkim-braterstwie-dla-pokoju-swiatowego-i

Skoro więc mądrą Wolą Boga jest różnorodność religii, to znaczy, że Jezusa Chrystusa można zastąpić kim innym, np. Pachamamą albo Buddą, Allachem albo Jehową i nie będzie to miało większego znaczenia. W niniejszym dokumencie Bóg stał się uniwersalny. Po co więc Bóg posłał swego Syna, po co Bóg dał światu Ewangelię? Skoro też mądrą Wolą Boga jest różnorodność płci, to chyba właśnie się wypełnia ta niby wola boża, bo w niektórych krajach już mamy ponad pięćdziesiąt różnych płci, a liczba ta stale rośnie. To co się stało w Abu Zabi to zdrada Jezusa Chrystusa, to zdrada Ewangelii Bożej, to zdrada Kościoła świętego. Jeden jest prawdziwy Kościół jaki Bóg powołał do życia, Kościół apostolski w którym jest życie – to Kościół święty, w którym jest Chrystus, bo Chrystus jest życiem i tylko w Chrystusie jest zbawienie. W tym dialogu religijnym ze społecznością muzułmańską Ewangelia Boża została sprzedana, ten dialog to nie to samo co szanowanie się wzajemnie, to zupełnie coś innego niż szanowanie wolnej woli człowieka. Można by mnożyć przykłady herezji papieża, choćby zmiana w Modlitwie Pańskiej, a dokładnie argumentacja tej zmiany, lub wpuszczenie pogańskich bożków do kościoła, czy nałożenie rąk szamanki na głowę papieża, lub słynne sowa do homoseksualisty „Bóg stworzył cię gejem i takiego cię kocha. Twoja seksualność nie ma dla niego znaczenia” – przez co papież stał się uwielbiany przez te środowiska wiodąc je na zatracenie. Albo dopuszczenie niektórych rozwodników żyjących w nowych związkach do Komunii świętej bez konieczności zachowania czystości, etc. Wszyscy, co mają oczy i uszy doskonale o tym wiedzą, lecz nie wiedzą jak temu zaradzić.

Nie miejmy jednak wyłącznie pretensji do papieża Franciszka o to co dzieje się z Kościołem, miejmy przede wszystkim pretensje do siebie, bowiem papież stał się jakby zwierciadłem naszych występków, i nie uczynił nic coby już nie było. Lecz dopiero teraz wszystko ujrzeć możemy, kiedy na piedestale postawione zostało. Módlmy się za papieża Franciszka, pokutujmy, zamawiajmy Msze Święte za nawrócenie papieża i tych co purpurę noszą. Znajdźcie najmniejszego z braci, który swe święte ręce na głowie Franciszka położy i otworzy jego uszy na głos Ducha Świętego, albowiem tylko on, najmniejszy z braci może to uczynić. Módlmy się za siebie wzajemnie, módlmy się by Ewangelia Boża nie została zdeptana. Módlmy się i pokutujmy za grzechy Kościoła, za popełniane w mim świętokradztwa, za bezczeszczenie sakramentów świętych, za hołdy bogom cudzym, za handel Ewangelią, za grzechy popełnione przeciw Duchowi Świętemu. Zmawiajmy Różaniec święty, każdego dnia, choćby jedną dziesiątkę za Kościół święty .

Trwajmy przy Kościele świętym, przy Jedynej Oblubienicy Chrystusa, trwajmy w Ewangelii Bożej, do końca pozostańmy wierni Chrystusowi – jak Maryja. Oczekujmy przyjścia Pana.

Proszę Cię Polsko, narodzie święty, bowiem w Tobie cała nadzieja, proszę Cię o wielką pokutę, o wielką modlitwę serc w poście i cierpieniu, za papieża Franciszka i za te serca biskupie, co przeciw Ewangelii Bożej wystąpili.

Do wszystkich kapłanów i zakonników

Nie wypowiadajcie posłuszeństwa papieżowi, nie odwracajcie się od Kościoła świętego, bo właśnie o to chodzi szatanowi, by podzielić Kościół święty. Trwajcie przy Kościele, choćby nie wiem co, choćbyście nie wiem co widzieli i nie wiem co słyszeli. Nie odchodźcie od Oblubienicy Pana, bo zginiecie. Zróbcie drewniane krzyże, wyryjcie na nich napis: „Jezu, miej miłosierdzie dla Kościoła swego”. Weźcie je na swe barki i pokutujcie, pośćcie i módlcie się za nawrócenie papieża i za cały Kościół święty. Błagam was, wytrwajcie do końca, a ujrzycie „Zmartwychwstanie”.

Niech się dzieje Wola Boża.

Różaniec Fatimski – trzynasty dzień każdego miesiąca.

Jezu, miej miłosierdzie dla Kościoła swego

Niech Słowo Boże będzie z wami.

trzynasty

Do papieża Franciszka

Niech będzie pochwalony Zmartwychwstały Ciałem i duchem Jezus Chrystus

Ja, syn posłany dla Ewangelii Bożej, ten co został z Kościoła świętego zrodzony, w imię Pana Jezusa napominam Waszą Świątobliwość, by Ewangelia Boża nie była deptana. Wzywam Waszą Świątobliwość do opamiętania, nawrócenia i pokuty, oraz naprawy wyrządzonych szkód.

Ja, pozostaje w szczerej modlitwie za Waszą Świątobliwość i za cały Kościół święty.

Chwała Bogu niech będzie na wieki, chwała Ojcu, i Synowi, i Duchowi Świętemu – Jedynemu Bogu

trzynasty

P.S. Nie zdziwcie się, jak za chwilę nie będzie można wypowiadać imienia „Jezus”, bo będzie to sprzeczne z wizją braterstwa i współistnienia, a panował będzie jakiś bezimienny (bóg) dla wszystkich religii.

Zaszufladkowano do kategorii LIST OTWARTY | Otagowano , , | Dodaj komentarz

Podróż do piekła c.d.

Z ostatniej chwili:

Dzisiaj już chyba wiem, co to za miasto widziałem (pałace z wieżami i złotymi kopułami) , a przynajmniej tak mi się wydaje. Wygląda na to, że jest to miejsce w piekle, zaś pałace ze złotymi kopułami do prawosławia należą, to cerkwie prawosławne. Jedna znajduje się na Kremlu w Moskwie w Rosji, druga w Kijowie na Ukrainie, one były na przodzie miasta, te rozpoznałem, ale była jeszcze jedna o wiele niższa ogromna kopuła, której jeszcze nie rozpoznałem. Jedyna różnica pomiędzy tymi co na ziemi stoją, a tymi co w podróży do piekła widziałem jest taka, że na kopułach pałaców w mieście które widziałem nie było żadnych krzyży. Widać jest to kolejne miejsce przygotowane dla tych, co od Kościoła świętego odeszli.

Do kościołów chrześcijańskich

Do was się zwracam bracia i siostry, do was chrześcijan, co od Kościoła świętego w czasie wieków odeszliście. Nawróćcie się i powróćcie do Kościoła świętego, albowiem jeden jest Kościół Chrystusowy, jeden jest Kościół apostolski, jeden jest Kościół święty, tak jak jedna jest tylko Oblubienica, i to przez nią ujrzycie zbawienie. Nawróćcie się byście byli jednością, jednością w Chrystusie. Nie ma innej drogi bracia, wiedzcie o tym, wiedzcie, byście nie byli zawiedzeni. Nawróćcie się puki jeszcze czas macie, a powiadam wam, niewiele go wam już zostało.

trzynasty

Nawracajcie się, bo zginiecie! Nawracajcie się, a żyć będziecie!

Niech wam Pan Bóg błogosławi, Ojciec, Syn i Duch Święty

P.S. Skierujcie wzrok tam, gdzie wiśnie kwitną.

Zaszufladkowano do kategorii LIST OTWARTY | Otagowano , , , , , , , , , | Dodaj komentarz

Fajerwerki

Dziś pierwszy dzień stycznia, pierwszy dzień roku a zarazem wielkie święto dla całego Kościoła świętego. Jest to dzień szczególny, głównie dla mnie, albowiem wiele łask dla Kościoła wyprosić mogę. Jest to też dzień bardzo trudny, albowiem największe ataki szatan na mnie przeprowadza. Dwa lata temu umierałem na podłodze w swej kuchni, a w ubiegłym roku na szpitalnej izbie przyjęć. Jak będzie w tym? Nie wiem, lecz ufam Bogu, i Matce Jego – Świętej Bożej Rodzicielce Maryi. Wola Boża jest święta.

Lecz nie o tym chcę wam dziś powiedzieć, a o fajerwerkach. Za kilka chwil rozpocznie się w Iłży, w moim cudownym miasteczku wielki pokaz fajerwerków, ponoć największy w Polsce. To prawda, jest piękny, zapierający dech w piersiach. Lecz ja już na pokaz ten nie chodzę, nie chodzę gdyż mnie zasmuca. Dlaczego? Przez wielkie tłumy jakie się gromadzą. Dziwne? Bynajmniej.

Gdy kilka lat temu podziwiałem to wspaniałe widowisko, nie mogłem wyjść z zachwytu rozświetlonego nieba, patrzyłem również na te wielkie tłumy, które się zebrały – w tysiącach liczone. Wtedy przyszła mi do głowy procesja odbywająca się w Oktawę Bożego Ciała, bo kiedyś tylko tam było można zobaczyć tyle ludzi w jednym miejscu. I się zasmuciłem, aż łzy do oczu mi płynęły. Zrozumiałem co się stało, zrozumiałem że dziś ludzi ściągnęło to co jest takie ulotne, a to co wieczne przestało mieć znaczenie. Kiedyś na Procesji Bożego Ciała były tysiące ludzi, że aż miejsca brakowało, dziś na fajerwerkach tylko można to ujrzeć.

Już się zaczęło, słychać wystrzały.

Niech wam Pan Bóg Błogosławi, Ojciec, Syn i Duch Święty.

Kamil Stanisław Banasiowski – trzynasty

Zaszufladkowano do kategorii LIST OTWARTY | Otagowano , , , , | Dodaj komentarz

Abp. Marek Jędraszewski

Bracia, to co wam dzisiaj piszę jest fragmentem mojej drugiej książki (wersja surowa) Świadectwa Boga i diabła – TAJEMNICE, która jest już napisana, a jej premiera będzie myślę na wiosnę przyszłego roku. Jednak w obliczu zaistniałej sytuacji muszę wam powiedzieć wcześniej.

Fragmenty książki Świadectwa boga i diabła – TAJEMNICE

„……….Brońcie świętych biskupów i świętych kapłanów, co Ewangelii Bożej strzegą i Lud Boży przed zatraceniem. Brońcie Abp. Marka Jędraszewskiego i tych kapłanów co otwarte oczy i uszy mają. Abp. Marek Jędraszewski to wielki dar od Boga dla Polski, to wielki dar dla Kościoła świętego, jest tym sercem, którego Bóg wybrał spośród wielu serc, jest tym, choć nie ostatnim, o którego Boga prosiłem przez Matczyne Serce Niepokalane, a 1- go stycznia 2019 to się stało. Abp. Marek Jędraszewski jest tym, który Kościół polski prowadzi drogą prawdy, nie bojąc się przeciwności, nie bojąc się odpowiedzialności, bo Duch Boży jest z nim – zaświadczam o nim, że od Boga jest. On wam mówi prawdę, bo Duch Święty jest w nim – zaświadczam. On jest dzieckiem Bożym – zaświadczam. Nie idźcie drogą jaką wiedzie was Franciszek, bowiem na zgubę was prowadzi, nie bądźcie też jego przeciwnikami, lecz módlcie się za niego, proście o łaskę szczerego nawrócenia dla Franciszka. Znajdźcie najmniejszego z braci, który swe święte ręce na głowie Franciszka
położy i otworzy jego uszy na głos Ducha Świętego, albowiem tylko on, najmniejszy z braci może to uczynić. Proszę Cię Polsko, o wielką pokutę za Franciszka, o wielką modlitwę serc, za nawrócenie papieża i za te serca biskupie, co się na Boga zamknęły. Powiadam wam, świat został już osądzony, a teraz sądowi podlega Kościół i oddziela się ziarno od plewu – dlatego to wszystko widzicie. Módl się Polsko, jak nigdy dotąd się nie modliłaś, bo to czas na wielką modlitwę i na wielką pokutę. Wolałbym milczeć, lecz muszę krzyczeć do was bracia, byście usłyszeli ten głos wołający. Przetrwają ci, którzy dotrzymają wierności Ewangelii Bożej. Módlcie się do Ducha Świętego, a wskaże wam drogę, módlcie się za Kościół święty i trwajcie przy Kościele świętym, choć by nie wiem co, choć byście nie wiem co widzieli i nie wiem co słyszeli, bo w Kościele jest Chrystus i w nim będzie do końca, a bramy piekielne go nie przemogą, pamiętajcie o tym. Nie dajcie się zwieść temu co Boga małpuje, nie dajcie się zwieść. Ten który zaćmił serca i umysły ludzkie jest już między nami i będzie władał całym światem, bo wielka jest jego potęga, a jego imię słyszycie każdego dnia. On nad emocjami panuje i takie ma imię. Jego panowanie się skończy gdy przyjdzie Pan nasz Jezus Chrystus. Trwajcie przy Kościele, a kiedy patrzycie na jego pasterzy, to patrzcie również kto im przyklaskuje, czy ci, co są w Duchu Świętym, czy ci, co przeciw Duchowi i przeciw Ewangelii Bożej. Wy, co prawdziwie w Chrystusie jesteście, co Ewangelii Bożej wierności dotrzymujcie nie lękajcie się, albowiem wielka radość będzie wasza gdy Pan nasz przyjdzie, bo Chwała Boża zatriumfuje nad światem, tak jak Matczyne Niepokalane Serce. Tak Jezu, ufam Tobie – powtarzajcie te słowa codziennie………”

„……….Grzech ekologiczny – A cóż to takiego? Czy to grzech przeciw Bogu, czy może przeciw człowiekowi, czy może przeciw matce ziemi – Pachamamy? Nie wiem!
Rozważmy więc czym jest grzech ekologiczny i jakie niesie za sobą skutki. Papież mówi o tym, by wprowadzić grzech ekologiczny, a przyklaskują mu niemal wszyscy ekolodzy, przyklaskują feministki i niemal wszyscy ci, którzy przeciw Krzyżowi występują, nawet poganie. Czy to nie dziwne? Czy nie jest dziwne to, że ci którzy nie chcą przestrzegać podstawowych przykazań Bożych: ,, Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną; Nie zabijaj; Nie cudzołóż; etc.”, nagle chcą przestrzegać: ,,Nie zaśmiecaj; Nie pal plastiku; Segreguj śmieci; etc.”. Czy to wszystko nie jest dziwne? Ileż to jest dzisiaj aktywistów chcących kształtować ludzkie sumienia, aktywistów dla których Boże przykazania nie mają żadnego znaczenia. Ciekaw jestem co zrobią ci ekolodzy, ci aktywiści, te wszystkie feministki i ci wszyscy, ten świat który tak głośno krzyczy. Już sobie wyobrażam, jak obrońcy zwierząt obdzierają lisy ze skóry by się przyodziać, bo przecież sztuczna odzież nie jest eko, już sobie wyobrażam jak staje niemal cały światowy przemysł, a rolnicy przestają używać oprysków, zamykane będą elektrownie – także atomowe, bo co zrobić z odpadami,
zakopać w ziemi – matce naturze, to przecież grzech, a może lepiej wrzucić do morza? Już sobie wyobrażam ten ład i harmonię z matką naturą, bez Matki Bożej i samego Boga. Czy to moja paranoja, czy też małpa boża pokazała swe oblicze. Chciałbym, ażeby to była tylko moja paranoja. Biedni rolnicy, codziennie będą musieli się spowiadać, no i jak tu obiecać poprawę?! Grzech ekologiczny to dzieło małpy bożej, uderzające w pobożnych katolików jak i w każdego człowieka, a głównym celem jest wypaczenie sumień ludzkich skutkujące fałszywym poczuciem życia w ciągłym grzechu. Tak Prawo Boże i Dekalog zejdzie na drugi plan, na pierwszym zaś będzie matka natura – Pachamama. Nie dajcie się zwieść. Każdy rozsądny człowiek wie, że należy dbać o środowisko naturalne, nikt przecież nie chce oddychać dymem, tonąć w śmieciach, jeść nafaszerowanych chemią produktów. Czemu więc tak się dzieje? Dzieję się tak przez chciwość, przez niepohamowaną ludzką pazerność, dla zysku i wyzysku. Dzieje się tak dlatego, bo człowiek odszedł od Pana Boga, od Bożego Prawa, skupiając się na sobie, na zdobywaniu, na bogaceniu się kosztem innych. Dziś z jednego hektara plony są podwójne, a może i potrójne, wystarczy odpowiednia chemia. Wszystko trzeba dziś pięknie opakować, żeby się sprzedało, liczy się jedynie wygoda, by jak najmniej się napracować, a najlepiej wcale. Każdy chce żyć wygodnie, każdy sobie próbuje udogodnić życie i nie ma w tym nic złego, pod warunkiem, że nie uderza to w Prawo Boże i w drugiego człowieka. Przestrzegajcie Dekalogu, a wtedy to Bóg będzie kształtował wasze sumienia a nie małpa boża.

Uchodźcy – Cóż mielibyśmy dzisiaj w Polsce, gdybyśmy posłuchali głosu małpy bożej? Popatrzcie tam gdzie małpa panuje! Biada wam dostojnicy Kościoła, co to na Ewangelie Bożą się powołujecie. Biada wam dostojnicy Kościoła, co za przykład Ludowi Bożemu przypowieść o dobrym samarytaninie podajecie. Czyż nie pojmujecie tej przypowieści? Czy to małpa boża wam serca i umysły zaćmiła, czy może jest to przewrotność wasza, czy może małpie zaszczyty chcecie dostawać?! Czyż zapomnieliście, że Pan Bóg inną miarę do was przyłoży, a może wiarę straciliście? To wy winniście bronić Kościoła i świata przed islamizacją niosąc Chrystusa, a cóż wy czynicie, zapraszacie tego co krzyż Chrystusowy w nienawiści ma. Obłudnicy, na przykazanie miłości się powołujecie oddając Chrystusa – obłudnicy. Czy Bóg nie kocha każdego człowieka, czy nie kocha uchodźców islamskich, czy jakichkolwiek innych, albo czy Bóg nie kocha satanistów? Oczywiście że kocha, kocha każdego człowieka bez wyjątku, lecz nie każdy człowiek kocha Boga. Wiem doskonale jak wielka jest miłość Boga do człowieka, bo widziałem tę miłość, tak widziałem ją. Czy myślicie że mnie serce nie boli gdy umierają dzieci, gdy umierają całe rodziny? Pamiętajcie jednak, dzieci nie zawsze będą dziećmi, a wtedy biada wam i nam. Każdy człowiek ma uczucia, odczuwa ból i cierpienie, głód, zimno i gorąco, radość i smutek, każdy ma jakąś wrażliwość bez względu na kolor skóry, narodowość czy wyznanie, każdy jest skłonny do miłości – czy nawet sataniści nie kochają własnych dzieci? . Lecz nie każdy będzie zbawiony, bo nie każdy jest w Chrystusie, bo nie każdy kocha Chrystusa, a nie ma innej drogi jak tylko Jezus Chrystus. Wy zaś obłudnicy wypaczcie Słowo Boże, wypaczacie przykazanie miłości, które zostawił Jezus Chrystus, które zostawił Bóg. Pomagać nie oznacza przyjmować tego co kala serce człowieka, pomoc to nie to samo co zaślubiny. Pomagać zawsze trzeba, ale mądrze. To wy winniście tego uczyć Lud Boży, a nie odwrotnie. Pytam kolejny raz, co by dzisiaj było w Polsce gdyby nie trzeźwość umysłów Ludu i tych co za Lud odpowiedzialność wzięli. Wstydźcie się i pokutujcie.

Małpa boża to szatan próbujący naśladować Boga (małpujący Boga), by w otoczce fałszywej miłości, pod pozorem jakiegoś dobra zwieść człowieka i oderwać go od Boga.

Jeśli chcecie wiedzieć bracia jak wygląda ten, ta małpa boża, która was teraz zwodzi to zajrzyjcie do mojej pierwszej książki, tam go wam pokazałem.

Różaniec Fatimski 13-ty dzień miesiąca
Pamiętajcie, na Golgocie miłosierdzie zwyciężyło sprawiedliwość.”

Na zakończenie pragnę się zwrócić do tych co purpurę noszą, do tych co pisałem zanim jeszcze wszystko się zaczęło: Dłużej czekajcie bracia, dłużej czekajcie !!!

Niech wam Pan Bóg Przenajświętszy w Trójcy Jedyny błogosławi wasze serca, coby w czas się otworzyły, coby w czas się nawróciły.

Kamil Stanisław Banasiowski – trzynasty

Zaszufladkowano do kategorii LIST OTWARTY | Otagowano , , , , , , , | Dodaj komentarz

Wielka Orkiestra

Szatan znów małpuje Boga. Ta małpa boża szykuje się do żniw. W tym roku małpa przybrała barwy tęczy. Apeluje do wszystkich księży, do wszystkich proboszczów, nie wpuszczajcie małpy do kościołów !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.

WOŚP w barwach tęczowych dewiacji
Tęczowy finał WOŚP

https://tvn24.pl/wroclaw,44/wosp-2020-olga-tokarczuk-przekazala-replike-noblowskiego-medalu-na-rzecz-wosp,993643.html#

Zaszufladkowano do kategorii LIST OTWARTY | Otagowano , , , | Dodaj komentarz

Pachamama

Miłość objawiona
” 21 Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również Ja będę go miłował i objawię mu siebie». 22 Rzekł do Niego Juda, ale nie Iskariota: «Panie, cóż się stało, że nam się masz objawić, a nie światu?» 23 W odpowiedzi rzekł do niego Jezus: «Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego, i będziemy u niego przebywać. 24 Kto Mnie nie miłuje, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca.” [J14,21-24]Tylko najmniejszy z braci może złamać tę pieczęć!
Zaszufladkowano do kategorii LIST OTWARTY | Otagowano , , | Dodaj komentarz

Paweł Adamowicz

Dzisiaj już wiemy co za czort zwiódł Pawła Adamowicza,dzisiaj już wiemy kto go nakłonił do udziału w marszu równości,kto się przyczynił do jego upadku.Dziś się przedstawił i podał swoje imię,powołując się przy tym na Pismo Święte,cytując słowa Ewangelii Bożej.Tak to wygląda,gdy diabeł małpuje Boga. Bida tym,którzy dokonali gwałtu na  Prawie Bożym,powołując się na Ewangelie Bożą.Nie ominie ich zgrzytanie zębów jeśli się w czas nie nawrócą,a często jest potrzeba wiele czasu,nawet wielu lat, by odpokutować swoje grzechy.Pokuta nie jest karą za grzechy,lecz wołaniem o miłosierdzie Boże.Ostrzegam wszystkich katolików,by nie brali udziału w paradach równości,bo każdy z nich wcześniej czy później będzie miał za to wystawiony rachunek.
Nawracajcie się bo zginiecie,nawracajcie się,a żyć będziecie.

Kamil Stanisław Banasiowski-trzynasty

Zaszufladkowano do kategorii LIST OTWARTY | Otagowano , , , | Dodaj komentarz