Polsko-białoruska granica

To, co było. To, co jest. To,co będzie

Fragment książki:

Jan Paweł II – Zapowiedź III wojny światowej
„Już nadchodzi, już się zbliża”
Grudzień 2020 roku, godzina 4:04 – Czy to we śnie
było, czy pomiędzy snem a jawą – nie wiem. Ujrzałem Jana
Pawła, był w bieli. Powiedział do mnie: „Już nadchodzi, już
się zbliża”, po czym odwrócił się bokiem, nachylając nad
kartką i zaczął na niej coś pisać. On pisał, a ja się tylko
przyglądałem w milczeniu, jak pisał, lecz nie wiem o czym,

bowiem nie mogłem dostrzec, litery były zbyt małe. Zapi-
sał kilka linijek i skończył – koniec widzenia.

Jakiś kwadrans później, gdy leżąc, rozważałem w swym
sercu, co znaczą te słowa i co Jan Paweł II napisał na kartce,

73

ujrzałem światło i usłyszałem dwa słowa: „Prawdę powie-
dział”. To był Pan Jezus, który potwierdził słowa Jana Paw-
ła. Co miał na myśli św. Jan Paweł, mówiąc, że już nadcho-
dzi, że już się zbliża? Nie wiedziałem tego, nie wiedziałem

też, co zapisał na kartce. Czy mówił o tym, co już widziałem
wcześniej, czy może o czymś zupełnie innym? Mówił

o nadchodzących karach Bożych, kataklizmach, o nadcho-
dzącym ataku bezbożnych na polskie granice, czy o wojnie

może, czy o wielki głód chodziło, czy też mówił o Chrystu-
sie nadchodzącym? Nie wiedziałem, mogłem tylko się do-
myślać. Wiedziałem jednak na pewno, że prawdę powie-
dział, a Jezus Chrystus jest już w drodze. Bądźmy gotowi

– wszyscy. Pytam dzisiaj wszystkie serca, czyż nie przyszło?
Co się wydarzyło w Polsce, co na białoruskiej granicy, co

w Ukrainie, w Europie i na świecie? Czy bezbożni nie za-
atakowali Polskich granic? Czyż nie ostrzegałem rządzą-
cych w liście otwartym do pana Jarosława Kaczyńskiego

w dniu 28 marca 2020, mówiąc: Proszę zamknąć granice,

gdy będą oblegane. Czyż nie wołałem: Nie otwierajcie gra-
nic, choćby wam zarzucano, że miłosierdzia w was nie ma!

Przypowieść o pannach mądrych i głupich niech wam
przyświeca”. Chwała niech będzie Bogu, że oświecił umysły
rządzących.
A co się wydarzyło w dniu 24 lutego 2022 roku,
czyż nie wybuchła wojna za naszą wschodnią granicą. Co

ujrzały nasze oczy? Nie nadeszło, w trzy miesiące po publi-
kacji mojego ostrzeżenia? Albo czy nie ostrzegałem Ukra-
iny, mówiąc, by padła na kolana i modliła się za Putina (Ro-
sję). Czyż nie ostrzegałem przed „mgłą” jaka zapanuje na

74

świecie, o szatanie, o sądzie nad Kościołem i wielkim za-
wstydzeniu, o Pielgrzymie, o Antychryście, o karach Bo-
żych. Pokutujcie, bo na tej kartce, zapisanej przez Jana Pawła

II było wiele cierpienia, a Jezus Chrystus to potwierdził.

Szatan na punkcie Jana Pawła II wpadł w obsesje, dla-
tego tak na niego pluje, bo wie doskonale, ile Święty Ko-
ściół mu zawdzięcza, ile zawdzięcza mu Polska, umiłowana

Ojczyzna nasza i świat cały, ile zawdzięczają mu rodziny

– Boże rodziny. Szatan wie, ile stracił przez błogosławień-
stwo papieża Polaka rodzinom.

Pokuta

Dzisiaj wołam: Pokutujcie! Pokutujcie, bo zginiecie!
Szatan robi wszystko, by oderwać Lud od Boga, od

Ewangelii, od Świętego Kościoła, by obrzydzić to, co świę-
te. Tak was zwodzi. Jeśli ulegniecie, zginiecie! To czas wiel-
kiej próby, kto wytrwa, choćby i umarł, ŻYĆ będzie. Pokutujcie….

fragment książki

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu – Jedynemu Prawdziwemu Bogu

Kamil Stanisław Banasiowski – 13

Ps. Skierujcie swe oczy na Meksyk, a niebawem ujrzycie wielki gniew Boga prawdziwego, w Świętej Trójcy Jedynego. Niech to będzie dla was przestrogą. POKUTA

Ten wpis został opublikowany w kategorii LIST OTWARTY i oznaczony tagami , , , , , , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.