Testament

TESTAMENT
DLA KOŚCIOŁA ŚWIĘTEGO
Bracia i siostry,przekazuję wam ten Krzyż Pokutny, krzyż
miłosierdzia,krzyż wielkich łask, który jest szczególnym
darem dla Kościoła świętego.Jest to dar od Matki, Matki
łaski Bożej. Każdy,kto ze szczerym sercem rozpocznie
modlitwę słowami ,,Jezu,miej miłosierdzie dla Kościoła
Swego”za przyczyną Matki prosząc, przez Jej Niepokalane
Serce,i odmówi choćby cząstkę różańca za Kościół święty i
kapłanów jego, obfite łaski na niego spłyną.Módlcie się do
Zbawczej Krwi Chrystusa,zmawiajcie różaniec święty.

Matko,Twojemu Niepokalanemu Sercu zawierzam tych,co
w te słowa będą się modlić. Uproś Matko u Syna swego
szczególne łaski dla nich.Dla Chwały Bożej niech się stanie.Twój przybrany syn, 13-ty


Znaczenie krzyża
Krzyż Pokutny-krzyż miłosierdzia,krzyż wielkich łask:
Krzyż Chrystusowy jest zakończony krwawym ostrzem. Jest
mieczem przepowiedzianym przez proroka Symeona.W
krzyżu jest zawarta cała męka Pana Jezusa i niewymowne
cierpienie Maryi-wszystkie boleści Matki Bożej,od początku
po dziś dzień .Na krzyżu,pod stopami Chrystusa znajduje się
Niepokalane Serce cierpiącej Matki,Maryi,na wskroś
przebite przepowiedzianym przez Symeona mieczem.Serce
Matki jest pofałdowane,pełne wybroczyn,ran i blizn-to
nasze grzechy poraniły Jej Serce.W Serce Matki wbity jest
miecz-on należy do kapłanów Kościoła Jej Syna.
Matka,Niepokalana Zawsze Dziewica Maryja była związana
ze swoim Synem nie tylko przez ciało i krew jako
rodzicielka,została związana także cierpieniem i
duchem,Świętym Duchem Bożym.