Franciszek – apostoł szatana?

Schizma

Były nuncjusz apostolski w USA arcybiskup Carlo Maria Vigano został oskarżony o schizmę i z tego powodu został wezwany do watykańskiej Dykasterii Nauki Wiary. Przestępstwo schizmy karane jest ekskomuniką.

Arcybiskup Carlo Maria Vigano jest jednym z zagorzałych krytyków Franciszka, twierdzi, że jest on szatanem rozwalającym Kościół od środka. Zarzucił Franciszkowi „zerwanie” z nauczaniem „wszystkich papieży w dziejach i z Kościołem Chrystusa”.

Arcybiskup skomentował na swoim blogu, że uważa oskarżenia za zaszczyt. Potwierdzają one jego stanowisko: „To nie przypadek, że oskarżenie przeciwko mnie dotyczy kwestionowania prawowitości Jorge Mario Bergoglio i odrzucenia Soboru Watykańskiego II: Sobór jest ideologicznym, teologicznym, moralnym i liturgicznym rakiem, którego «Kościół synodalny» Bergoglio jest niezbędnym przerzutem”. Twierdzi, że on sam, jako następca apostołów, jest w pełnej komunii z Kościołem, ale odrzuca „neomodernistyczne herezje Soboru Watykańskiego II”.

Tymczasem w USA odbyła się publiczna modlitwa różańcowa jako zadośćuczynienie za promocję LGBT. Wierni modlili się w Filadelfii. Katolicy zorganizowali publiczną modlitwę różańcową, aby zadośćuczynić Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za otwartą promocję agendy LGBT. Podziękowali również bp. Josephowi Stricklandowi za jego postawę i obronę katolickich wartości. Biskup Strickland należy do obrońców Ewangelii Bożej i jest jednym z krytyków Franciszka.

Franciszek

No cóż, grubą książkę by napisał chcąc przedstawić wszystkie herezje i bluźnierstwa Franciszka, począwszy chociażby od Abu Zabi, poprzez paciamame i Fiducia supplicans. Zaiste, wypełniły się proroctwa o szatanie zasiadającym w świątyni Boga, bluźniąc Bogu pod same niebiosa. Imię Antychrysta to LGBT. Apokaliptyczną Bestią jest człowiek ( 666 = 36,6) – pełne wyjaśnienie w książce: ŚWIADECTWO To, co było. To, co jest. To, co będzie. Franciszek nie jest w komunii z Chrystusem, lecz z szatanem. Nikt inny jak właśnie on nakazał pozamykać podległe mu kościoły gdy zaczęła się pandemia Emocji – tak wywyższył szatana nad Chrystusa. To on nakazywał się szczepić, a tych co nie chcieli przyjąć znamienia bestii nazwał „samobójcami” w swojej ostatniej publikacji. To on bezustannie uświęca grzech. Franciszek to człowiek umarły, prowadzący wszystkich na śmierć. Ileż to listów napisałem, ileż to wezwań doń skierowałem – któż by to zliczył?

Fiducia supplicans

Wszyscy widzimy jak aktywiści LGBT wykorzystują swoje homoseksualne perwersje, aby kpić z Kościoła katolickiego oraz bluźnić z Najświętszego Sakramentu i Mszy świętej na swoich sodomickich marszach „Dumy”. To ludzie umarli i nie ma już dla wielu ratunku, i świat jest umarły, a zapłonął świat, bowiem świat wyrzekł się Boga, kpiąc z Boga. Tak ujrzy świat wielki gniew Boga – już widzi. Ja zaś ja nie jestem ze świata, lecz z Boga się zrodziłem – na nowo. Nie jestem też dla świata, lecz dla Kościoła Świętego. Tak wzywam ponownie Święty Kościół Chrystusowy: POKUTUJCIE, za popełnione grzechy i bluźnierstwa przeciwko Duchowi Świętemu. Nie czekajcie do jutra, bo nie wiecie, czy będzie jutro. Przypominam także, byście od Świętego Kościoła nigdy nie odeszli, choćbyście nie wiem, co widzieli i nie wiem, co słyszeli – bo zginiecie!

Do Biskupów

Jeśli prawdziwie w sercach macie Święty Kościół Chrystusowy POŚCIE I POKUTUJCIE:

Zróbcie swe krzyże drewniane i wyryjcie na nich napis: JEZU, MIEJ MIŁOSIERDZIE DLA KOŚCIOŁA SWEGO

Do Najświętszej Matki wołajcie: MATKO, PRZYCZYŃ SIĘ ZA NAMI

Ja przez 40 dni będąc w poście wołałem, wy ofiarujcie choćby jeden, za grzechy i bluźnierstwa popełnione przeciwko Duchowi Świętemu.

Błogosławienie par jednopłciowych jest wielkim bluźnierstwem przeciwko Duchowi Świętemu!

Na zakończenie pragnę zacytować fragmenty dramatycznego i do bólu szczerego list -u księdza Beniamina Sęktasa w sprawie deklaracji Fiducia supplicans.

„Proponowana praktyka błogosławienia homoseksualistów stoi w sprzeczności z nauczaniem świętego Jana Pawła II. Papież Polak zwracał uwagę na brak głębokiej więzi międzyosobowej u par homoseksualnych, w których nie jest możliwe wzajemne dopełnienie się osób na poziomie psychicznym (Przemówienie do pracowników i adwokatów Roty Rzymskiej na temat chrześcijańskiej wizji małżeństwa i miłości małżeńskiej, 21 stycznia 1999 r., nr 5).”

„Trzeci rozdział Deklaracji Fiducia supplicans jest sprzeczny z Objawieniem Bożym. Modlitwa zanoszona podczas błogosławienia pary homoseksualnej jest niezgodna z wiarą. Trwanie w stanie grzechu ciężkiego aż do śmierci powoduje wieczne potępienie. Nie można zatem błogosławić pary trwającej w grzechu ze względu na samo trwanie w grzechu. Postulat błogosławienia homoseksualistów jako współżyjących ze sobą zrywa konieczną więź, która łączy prawdy wiary, modlitwę i życie Kościoła. Deklaracja Fiducia supplicans zawiera w sobie na tyle kontrowersyjne nauczanie, że stawia pod znakiem zapytania jedność wierzących, którzy odrzucają jego treść, z tymi, którzy je przyjmują i głoszą. Deklaracja czyni Kościół wspólnotą wielu wierzeń i praktyk sprzecznych ze sobą. Taki stan Kościoła nie pozwala na urzeczywistnienie się w nim jedności, o którą modlił się nasz Zbawiciel (J 17, 20-24).”

„Kiedy byłem klerykiem, dane mi było oglądać dwie kapłańskie sutanny, sutannę świętego Jana Pawła II splamioną krwią po zamachu wyeksponowaną w Krakowie i męczeńską sutannę księdza Jerzego Popiełuszki w Warszawie. Zawsze wzruszałem się, rozważając słowa świętego Maksymiliana Marii Kolbego, który stając do męczeństwa, przedstawił się słowami „Jestem polskim księdzem”. Tak ja, jak i Księża Biskupi jesteśmy duchowym potomstwem kapłanów, którzy począwszy od świętego Stanisława dali świadectwo, że trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi (Dz 5, 27).”

Przez Jezusa, naszego Pana i Zbawiciela dziękuję Ci Ojcze za tego kapłana i za tych wszystkich, których uświęciłeś w prawdzie.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu – Jedynemu Prawdziwemu Bogu

Kamil Stanisław Banasiowski – 13

Ps. Pandemia – Wojny – Kataklizmy = Gniew Boga. To dopiero początek bpleści!

Ten wpis został opublikowany w kategorii LIST OTWARTY i oznaczony tagami , , , , , , , , , , , , , , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.