Zapowiedzi – niebawem premiera nowej książki: ŚWIADECTWO – To co było. To co jest. To co będzie.

Już niebawem premiera nowej książki: ŚWIADECTWO – To, co było. To, co jest. To, co będzie. Fragment książki:

Wstęp

Książka ta jest kontynuacją poprzedniej (Świadectwa Boga i diabła), jest także obietnicą jaką w niej złożyłem. Wszystkie opisane w niej wydarzenia są prawdziwe. Ta książka jest dla mnie szczególnie trudna, gdyż dotyka sfery bardzo osobistej, nie tylko mojej, ale również moich bliskich. Dotyka Kościoła świętego i jego hierarchów, dotyka znanych ludzi, dotyka Polski i całego świata, oraz tego wszystkiego co było, co jest i tego co przyjść musi. Jestem w pełni świadomy swojej odpowiedzialności za każde zawarte w niej słowo, przed Bogiem i ludźmi. W tej książce są zawarte autentyczne świadectwa Boga i działania diabła oraz wielkie tajemnice, które czas już wyjawić. Pragnę też, by wszyscy wiedzieli jak dobry jest Bóg.

Od Autora

[…] Chcę również zwrócić się do kobiet (matek), które żal w swym sercu mają, bowiem dla nich ta nadzieja, tych, co aborcji dokonały: Wasze dzieci…