Czy Bóg się sam obroni?

Do Ludu Bożego – przypomnienie

Oto słyszę głosy mówiące: Nie potrzeba bronić Boga, Bóg się sam obroni! Przecież jest Bogiem!. Albo, Jan Paweł II sam się obroni! Świętość sama się obroni! Czyżby? Kiedyś też mówiono: Wybaw sam siebie, jeśli jesteś Synem Bożym! Mt 27, 40

Bóg się sam nie obroni! Nigdy się bronił, milczał gdy Go sądzili. To głosy ludu wołające Barabasz przyczyniły się do Jego śmierci. Lecz to nie one Go zabiły, to te, których słychać nie było, albowiem tych było więcej – milczących serc. Gdzie byli wówczas wszyscy ci, uzdrowieni na duchu i ciele, gdzie byli Jego przyjaciele, ci wszyscy co ogrom łask dostali? Gdzie byli gdy Chrystus był sądzony?! Myśleli może – Bóg się sam obroni. Nie bronił się, a oni milczeli! To ich milczenie skazało Boga na śmierć, nie zaś ci co wrzeszczeli: Ukrzyżuj Go!; bo tych milczących było więcej.

Kiedy szalała czerwona zaraza Bóg również milczał, lecz Naród Polski głośno zawołał: Jezus! A było to w czasie gdy święty papież ucałował ziemię, polską ziemię. Polska obroniła Boga, Czesi Go zabili – milczeniem.

Tak było wtedy i tak jest dzisiaj, gdy nadeszła tęczowa zaraza. Bóg milczy, Bóg się nie broni. To od nas zależy co uczynimy. Możemy wyjść i zawołać JEZUS, możemy wołać Barabasz jak uliczne pioruny, albo rzec sobie w duchu: Bóg się sam obroni.

Zrozumiejcie wszyscy, iż zabić Boga nie oznacza zabić Stwórcę, Wszechmocnego, Nieśmiertelnego, Sprawiedliwego, Miłosiernego, Początku i Końca, Pana życia i śmierci – choć wielu by chciało. Zabić Boga znaczy wyrwać Słowo Boże z serca człowieka, pozbawić go życia wiecznego, pogrążyć człowieka w ciemnościach – to właśnie znaczy zabić Boga.

„1 Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. 2 Ono było na początku u Boga. 3 Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. 4 W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, 5 a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła.” J1 1-5

Pytam dzisiaj was, co od Boga ogrom łask dostaliście, co za przyjaciół Jego się macie, wyjdziecie wołając JEZUS, czy będziecie milczeć, myśląc – Bóg się sam obrani?!

Co uczynicie?

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu – Jedynemu Prawdziwemu Bogu

Kamil Stanisław Banasiowski – 13

Aktualizacja 21 października:

Myśleli, że Go zabili, o jakież było ich zdziwienie gdy Zmartwychwstał.

Ten wpis został opublikowany w kategorii LIST OTWARTY i oznaczony tagami , , , , , , , , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.