„Bracia”

„Drogi bracie…”

Papież franciszek wysłał list z życzeniami do patriarchy moskiewskiego Cyryla, który wspiera rosyjską bestię szalejącą na Ukrainie. Zaapelował o „wspólne działania na rzecz pokoju”.

Drogi Bracie! Niech Duch Święty przemieni nasze serca i uczyni nas prawdziwymi budowniczymi pokoju, szczególnie na ogarniętej wojną Ukrainie, aby jak najszybciej wielkie wielkanocne przejście ze śmierci do nowego życia w Chrystusie stało się rzeczywistością dla narodu ukraińskiego, tęskniącego za nowym świtem, który położy kres ciemnościom wojny

Dodał też, że „cała ludzka rodzina cierpi, przygnieciona przemocą i wojną, a naród ukraiński z utęsknieniem oczekuje pokoju”.

Co na to „brat” Cyryl?

Syjamski brat franciszka odpowiada podczas kazania w Soborze Zaśnięcia NMP na Kremlu. Patriarcha Moskwy i Wszechrusi wezwał Rosjan do zjednoczenia się wokół „miasta Moskwy” i zapobieżenia niszczeniu niepodległości Rosji przez obce „ośrodki władzy”. Źródło: Internet, gazeta.pl,interia.pl

– My, nasi ludzie, bardzo potrzebujemy dziś wewnętrznej jedności. To ciężki czas dla naszej Ojczyzny (…) I dlatego nasz lud powinien gromadzić się wokół historycznego centrum naszego kraju, miasta Moskwa. Nasza siła tkwi w jedności, a Rosja będzie niezwyciężona tak długo, jak będziemy zjednoczeni i silni, tak długo, jak zachowamy wiarę w naszych sercach, tak długo, jak będziemy inspirować się wspaniałym przykładem naszych przodków – powiedział „brat” Cyryl.

Rzeczywiście, nie sposób jest nie zauważyć u Rosjan szalejących na ukraińskiej ziemi inspiracji „wspaniałym przykładem swych przodków”, szczególnie w Buczy czy Mariupolu.

Fatima

Matka Boża to nie tuti fruti franciszka (Fratellii tutti – Wszyscy bracia). Jedna jest tylko Oblubienica Chrystusa, tak jeden jest tylko Święty Kościół, Apostolski Kościół, i nie ma innego w którym byłoby zbawienie. Dlatego właśnie orędzie fatimskie zostało skierowane do papieża i wszystkich biskupów (katolickich przecież), Apostołów Kościoła Świętego, posłanych przez Chrystusa. Niestety, wielu z nich zaparło się Chrystusa ze strachu niczym Piotr, wielu zdradziło niczym Judasz Iskariota, wielu się zwyczajnie pogubiło. Tak czy inaczej to w ich rękach jest władza i miłosierdzie Boże – „W Waszych rękach i sercach waszych jest miłosierdzie Boże”.

<<Któż jest moją matką i [którzy] są braćmi?>> Mk3,33

<<Bo kto pełni wolę Bożą, ten Mi jest bratem, siostrą i matką>> Mk3,35

Matka Boża powiedziała w Fatimie miedzy innymi to, że papież „ojciec święty” będzie prześladowany. Lecz czy ktoś wie dlaczego, z jakiej przyczyny? Czy siostra Łucja wiedziała, czy powiedziała? Zapewne. Może stanie się tak nie przez swą wiarę i oddanie Kościołowi Świętemu, a przez odstępstwo od wiary i sprzeniewierzenie się swojemu Kościołowi, Kościołowi nad którym sprawuje pieczę? Czy papież bratając się z grzechem nie sprzeniewierzył się Ewangelii Bożej, wypaczając tym samym Słowo Boże? Może już jest za to prześladowany, a może dopiero będzie? Może się nawróci i wtedy gromy na niego spadać będą, słane przez wrogów Kościoła Świętego?

Nawrócenie Rosji oznacza powrót do korzeni, do Jedynej Oblubienicy Chrystusa. Nie ma innej drogi! Mówiąc, że różnorodność religii i płci (Abu Zabi) jest „mądrą wolą Bożą” to kłamstwo – franciszek was okłamał. Tak, zarzucam papieżowi kłamstwo! Niebawem sami się o tym przekonacie (już widzicie)! Marana tha!

Jedyna prawda to CREDO

Dopóki CREDO nie zostanie wygłoszone przez papieża na świat cały, przed wszystkimi ludami ziemi niebo będzie rozdarte nad światem, głód zaś taki jakiego ludzkość jeszcze nie widziała. Jeden jest Zbawiciel i Jedna Oblubienica.

Cerkwie prawosławne

Dzisiaj gdy włączę telewizję widzę znajome mi świątynie, gdy pokazywana jest Rosja w tle cerkiew moskiewska, gdy mowa o Ukrainie widzę cerkiew w Kojowie. Obie te świątynie w drodze do piekła widziałem, obie opisałem.

Fragment publikacji z 21 czerwca 2019, powtórzony 6 stycznia 2021:

” Doprowadzili mnie do wielkiej bramy mówiąc, że mogę iść – ucieszyłem się. Za bramą jednak doznałem zdziwienia, bowiem znalazłem się w obcym dla mnie miejscu. Stanąłem jakby na wyżynie, mając przed sobą wielkie miasto otoczone wysokimi murami, w którym znajdowały się same pałace (jeden przy drugim) z okrągłymi wieżami pokrytymi złotymi kopułami a pośrodku miasta widoczna była niższa, lecz największa złota kopuła. Miasto to zdawało się być puste – nikogo tam nie mogłem dostrzec, nie było też ciemności, było jasno ale i nie było słońca. Stałem tak przez chwilę, zupełnie bez ruchu wpatrując się w blask złocistych dachów, po czym zostałem przeniesiony w miejsce, o którym chcę dziś powiedzieć ku przestrodze dla wszystkich ludzi. […]

W dniu uroczystości Objawienia Pańskiego (Święto Trzech Króli) trochę jakby się rozjaśniło. Pałace w mieście, które widziałem z wieloma wieżami pokryte złotymi kopułami to cerkwie prawosławne. Jedna znajduje się na Kremlu w Moskwie w Rosji, druga podobna jak ta w Kijowie na Ukrainie, one były na przodzie miasta, które wtedy widziałem – te właśnie w dniu Objawienia Pańskiego rozpoznałem. Ale była jeszcze jedna o wiele niższa ogromna złota kopuła, którą dużo później rozpoznałem, to wielka złota kopuła znajdująca się w Jerozolimie, a wszystkie co widziałem nie sposób jest policzyć. Jedyna różnica pomiędzy tymi świątyniami co na ziemi dzisiaj stoją, a tymi co w podróży do piekła widziałem jest taka, że na kopułach pałaców (świątyń) w mieście, które w drodze do piekła widziałem nie było żadnych krzyży. Uznałem, że skoro w mieście tym nie było na kopułach krzyży i nie było też słońca chociaż jasno było, to musi być to miejsce raczej z piekłem związane, albo z czyśćcem, bo przecież w drodze do piekła byłem.

Czy jest to miejsce przygotowane dla żywych (nowe Jeruzalem), czy raczej dla umarłych, albo czyściec może? Sam już nie wiem.

Opowiedziałem o tym mieście pewnej kobiecie z Ukrainy, Irena ma na imię. Wyjaśniła: To nowe Jeruzalem. Nie było widocznych krzyży, gdyż jest tam sam Chrystus, więc znaki Jego męki nie są już potrzebne. Nie ma tam też słońca, bowiem Bóg jest tam światłością, tak światłość jest od Boga, a słońce już nie jest potrzebne.

Czy zatem moja podróż stanowiła dwa przeciwległe bieguny, życie i śmierć, zbawienie i potępienie, to co będzie po zmartwychwstaniu ciała? Czy miasto to, jest Nowym Jeruzalem, czy też miejscem w piekle lub czyśćcem może? Czy Irena ma rację?”

Rozważania

Czy Rosja się nawróci? Czy Ukraina się nawróci? Czy świat się nawróci? Nie wiem.

Być może po karach jakich dozna ludzkość wielu się nawróci, wielu też powróci na łono pierwotnego Kościoła i będą stanowili jedną owczarnię, tak prawosławni jak i protestanci oraz inne pseudo kościoły i pseudo katolicy, tak muzułmanie jak i żydzi, tak niewierzący jak i inni odstępcy i tacy co Boga Żywego „energią” nazywają. Może nastąpi to wówczas gdy ujrzą Syna Człowieczego, który jest już w drodze. Nie wiem.

Być może miasto, które widziałem to miejsce w piekle, przygotowane dla wszystkich odstępców i schizmatyków, a może miejsce dla dzieciobójczych narodów takich jak choćby Rosja czy Ukraina, bo przecież moskiewską i kijowską cerkiew na skraju miasta widziałem? Nie wiem, bowiem nie zostało mi to wyjaśnione, stałem tylko i patrzyłem.

Jedno wiem na pewno, nie ma innej drogi do zbawienia jak tylko przez Jezusa Chrystusa Nazarejczyka, Syna Bożego Jednorodzonego – jestem tego świadkiem. Tak, widziałem zbawienie. Tak, zaświadczam.

Druga śmierć czeka człowieka po zmartwychwstaniu ciała do życia oderwanego od Boga – to wieczne potępienie, wieczne cierpienie, albowiem dusza ludzka jest nieśmiertelna, a ciało powróci do życia i będzie odczuwalny ból, tak ciała jak i duszy . Starajcie się by należeć do żywych, nie zaś do umarłych.

Dane odnośnie Rosji dostępne w archiwum amerykańskiego naukowca Roberta Johnstone’a pokazują liczbę 282 429 483 wykonanych zabiegów (morderstw) aborcji w latach 1922-1991. Z kolei w publikacji pt. „Historia aborcji. Statystyki w Rosji i ZSRR od 1900 do 1991 roku” możemy przeczytać, że łączna liczba zabiegów (morderstw) przerwania ciąży w latach 1954-1990 wynosiła ponad 251 milionów. Pokazuje to, że Roja od zalegalizowania aborcji wymordowała poprzez aborcje dwa razy więcej swoich niedoszłych obywateli niż jej cała dzisiejsza populacja. Ukraina zaś w ciągu 20 lat swojej niepodległości wymordowała jak się szacuje ok. 40 milionów własnych dzieci! Ile wymordowano sposobami ludowymi, domowymi u tzw. babki, ciotki?! Tego nikt nie zdoła zliczyć! Legalnych aborcji (morderstw na zlecenie) nożna dziś dokonywać w 59 krajach świata. Nie dziwcie się zatem temu co przyszło i temu co jest przed wami. Zasłużona to kara!

„Nawracajcie się, bo zginiecie! Nawracajcie się, a żyć będziecie!”

Podróż do piekła (pełny tekst): http://apostolus.pl/podroz-do-piekla-pelny-tekst/

Janie Pawle II, święty Boga, przyjacielu mój, módl się za nami i błogosław nam, w Imię Boże. Błogosław Kościołowi Świętemu i Ojczyźnie naszej Polsce, jak niegdyś mnie błogosławiłeś. Prowadź nas do Chrystusa, ku zbawieniu, z Maryją Matką naszą – proszę dzisiaj. Amen

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu – Jedynemu Bogu

Kamil Stanisław Banasiowski – 13

Ten wpis został opublikowany w kategorii LIST OTWARTY i oznaczony tagami , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.