Światowe Dni Młodzieży

Fatima – Lizbona – Portugalia

Cóż dziś widzimy w Fatimie? Cóż ujrzeliśmy w Lizbonie? Setki tysięcy młodych ufnych serc, na które wylał się znowu bezmiar herezji o powszechnym braterstwie, ekologizmie i akceptacji grzechu Sodomskiego.

Papież mówi, że Kościół święty jest otwarty dla wszystkich, a jego prawa ręka – Sodomska odnoga James Martin agituje na rzecz LGBT. Wielu odprawia tęczowe msze, mówiąc: grzechu nie ma, bo Bóg kocha wszystkich, takimi jakimi są.

W jednym z lizbońskich kościołów odprawiano „mszę” dla osób lgbt, zaś grupa 12, jak ich nazwano radykalnych katolików zakłóciło „mszę”, wchodząc z drewnianymi krucyfiksami i modlitwą zadośćuczynienia na ustach za grzechy śmiertelne ideologii LGBT+. Z innych przekazów słyszymy, że modlili się zbyt głośno przed świątynią. Tak czy inaczej, ksiądz wezwał policję. Zostali oskarżeni o „zakłócanie porządku w miejscu kultu”.

Prawdą jest, że została zakłócona msza, lecz nie była to Msza Święta. Prawdą jest również to, że zakłócony został porządek w miejscu kultu, tyle że nie był tam sprawowany kult Boga, lecz kult szatana. Zaprawdę, kamień na kamieniu nie pozostanie z tej świątyni.

Papież mówi, że Święty Apostolski Powszechny Kościół Katolicki jest dla wszystkich! Franciszek nie omieszkał, jak widać, zaprosić doń samego Lucyfera – jak dla wszystkich, to dla wszystkich. Tak sam diabeł ubrał się w ornat i odprawia msze – wszyscy bracia!

Uczestnicy Światowych Dni Młodzieży mogli odwiedzić również miejsca kultu innych religii: islamu, judaizmu, hinduizmu i brać udział w modlitwach ekumenicznych – jeden wspólny zdawałoby się bezimienny bóg. A to wszystko Mądra wola Boża, jak mówi urzędujący biskup Rzymu. (Abu Zabi). WSZYSCY BRACIA?!

Nie ma innego ratunku jak tylko wielka ofiarna pokuta, zadośćuczynienie Bogu za te wszystkie herezje. Nie ma innego ratunku, jak nadejście Sprawiedliwego. Przyjdź Panie Jezu.

Credo

Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, Światłość ze Światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało.

On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba. I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany.

I zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo. I wstąpił do nieba; siedzi po prawicy Ojca. I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca pochodzi. Który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę; który mówi[ł] przez Proroków. Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów. I oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu – Jedynemu Prawdziwemu Bogu

Kamil Stanisław Banasiowski – 13

PS. To nie jest krytyka, lecz wołanie do Boga – przyjdź sprawiedliwość Twoja.

Aktualizacja – 7 sierpnia 2023:

„Kościół otwarty dla wszystkich, wszystkich, wszystkich”

Jak podają znane portale, w tym fronda.pl, podczas drogi powrotnej z Lizbony do Rzymu, gdzie papież Franciszek uczestniczył w Światowych Dniach Młodzieży, został zapytany w samolocie przez jednego z dziennikarzy o swoje słowa dotyczące otwartości Kościoła katolickiego dla „wszystkich, wszystkich, wszystkich”.

Dziennikarz zapytał papieża, czy nie jest to niespójne z tym, że pewne grupy, takie jak kobiety czy homoseksualiści, nie mają w Kościele tych samych praw co inni i nie mogą otrzymywać niektórych sakramentów (chodzi m.in. o zakaz pełnienia przez kobiety posługi kapłańskiej oraz niemożność zawierania małżeństw przez osoby tej samej płci – red.).

Papież potwierdził, że Kościół katolicki jest otwarty dla wszystkich, w tym dla przedstawicieli społeczności LGBTQ, ale jednocześnie dodał, że w Kościele obowiązują pewne przepisy (red. – normy, zasady, prawidła – których trzeba przestrzegać).

Papież Franciszek: Każdy spotyka Boga na swój sposób

– Zgodnie z tymi przepisami, nie mogą oni uczestniczyć w (niektórych) sakramentach – dodał w kontekście przedstawicieli społeczności LGBTQ i kobiet. – To nie oznacza jednak, że (Kościół) jest dla nich zamknięty. Każda osoba spotyka Boga na swój sposób w Kościele – podkreślił papież. Żródło:rp.pl

A teraz zastanówmy się nad tym głębiej. Papież otwiera Kościół Katolicki dla „wszystkich, wszystkich, wszystkich” – bez wyjątku. Mówi, o panujących w Kościele przepisach, normach prawnych czy zasadach – prawie ludzkim. Jednak nie wspomina o samej Nauce Chrystusa i Prawie Bożym, które są niezmienne. Cóż to znaczy? Ano to, że przepisy zawsze można zmienić, potrzeba tylko trochę czasu i chęci ( Synod).

Papież mówi, że każdy spotyka Boga na swój sposób, wielokrotnie podkreślając wcześniej „Bóg was kocha takimi, jakimi jesteście”. Cóż więc mówi pogubionemu człowiekowi, uwikłanemu w śmiertelny grzech: „I ja cię nie potępiam. Idź i nie grzesz więcej”, czy raczej: Bóg cię kocha takim jakim jesteś, z tobą twój grzech, twoje zboczenia, twoje fetysze ( lgbt), twoje bluźnierstwa. Odnajduj Boga po swojemu, odnajduj Boga w swoich fetyszach, aktach homoseksualnych, w demoralizacji dzieci i świata.

Czy więc Święty Apostolski Powszechny Kościół Katolicki ma być otwarty dla wszystkich? Przenigdy!!! Tak może powiedzieć tylko ten, co chce sobie podporządkować Święty Kościół Chrystusowy – syn zatracenia. Są dzieci Boga i dzieci diabła. Święty Kościół, to Kościół ludzi grzesznych, bowiem nikt nie jest w oczach Najświętszego Boga bez winy, to Kościół pokutujący, Kościół pielgrzymujący, Kościół w drodze – do zbawienia. Prawdziwy nauczyciel zaś, winien utwierdzać w Prawdzie, prawdziwy pasterz winien chronić swe owce przed watahą rozwścieczonych wilków. A cóż to jest za pasterz, co „malowane” wilki wprowadza do stada, by pożarły owce. Taki pasterz, to przekupny najemnik. Jeden taki najemnik, to tysiące rozszarpanych i poranionych owiec. Wilki, lwy czy rysie, to niebezpieczne drapieżniki.

Kościół święty nie jest dla wszystkich, tak jak zbawienie. Kościół święty jest dla wszystkich tych, co pragną przyjąć Naukę Chrystusa, a nie zmieniać ją, dla wszystkich tych, co pragną zbawienia w Chrystusie. Amen

Kamil Stanisław Banasiowski – 13

Ten wpis został opublikowany w kategorii LIST OTWARTY i oznaczony tagami , , , , , , , , , , , , , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.