Synod Amazoński

„Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną”

Jakiż to duch przyświeca temu zgromadzeniu?Po owocach go poznamy. Obawiam się jednak,że nie jest to Duch Boży.Szatan już otwarcie wchodzi do Kościoła,nie potrzebując przykrywki,nie potrzebując maski.Jest przyjmowany z otwartymi ramionami,z wielkim entuzjazmem, można to zobaczyć w Ogrodach watykańskich.Jeżeli głowa Kościoła,podaje się inicjacji szamanów przyjmując na palec czarną obrączkę (skrzętnie ją zakrywając),to może oznaczać tylko jedno, nieuchronny rozłam Kościoła. Jezus Chrystus posłał swych uczniów do pogan po to,by ofiarować im siebie i swoją naukę,by mogli się nawrócić podążając na nim,by mogli być zbawieni.Nie posłał Pan swych uczniów do pogan po to,by się z ich bóstwem sprzymierzali czy ich wierzenia przyjmowali,by w inicjacjach pogańskich swą wiarę pokładali.                                                                                                        https://twitter.com/CatholicSat/status/1180108810637193218
Ostrzegam Was ojcowie Synodu,cobyście się z diabłem nie układali i darów szamańskich nie przyjmowali.Ostrzegam Was ojcowie Synodu, byście Ewangelii Bożej nie zdeptali.Dla świata już nic uczynić nie zdołacie,a dzień sądny jest blisko.Wzywam Was do pokuty,w uniżeniu i pokorze,w poście i modlitwie za Kościół święty,byście byli gotowi kiedy Pan nasz przybędzie. Mieliście Faustynę i proroków,oraz czas by modlitwy swe za świat cały słać do Boga, teraz jest czas dla Kościoła,który pozostał-módlcie się za Kościół. Módlcie się, albowiem to Wy,ojcowie Kościoła Świętego macie przygotować lud boży na rychłe przyjście Pana.Z tego będziecie rozliczeni.Na Was spoczywa odpowiedzialność za zbawienie dusz, gdyż wiele Wam zostało powierzone. Tak i ja muszę Wam mówić,chociaż nikim jestem w oczach waszych.Tak i ja znam swoją odpowiedzialność,bowiem wielkie rzeczy mi Bóg uczynił i wiele powierzył,a wiecie przecież bracia,że im większy depozyt macie,tym większa jest odpowiedzialność.Kiedy podejmujecie decyzje,czyńcie to z Ewangelią w sercu.Papież nie jest Absolutem,nie jest Bogiem,nie jest nieomylny i nie jest też zastępcą Boga na ziemi, albowiem Bóg nie ma zastępców.Bóg jest jeden,jedyny w Trójcy Przenajświętszy. Papież zaś jest sługą Boga,bynajmniej powinien nim być. Winien strzec depozytu wiary, depozytu prowadzącego do zbawienia człowieka,do zbawienia duszy. Posłuszeństwo w Kościele jest niezbędne aby Kościół mógł trwać.Jeżeli jednak znajdą się w nim handlarze Ewangelią Bożą,musi powstać rozłam.O tym właśnie mówiła Maryja,Matka Boga Najwyższego w wielu objawieniach.

Kogo więc należy słuchać by nie zostać zwiedzionym, kogo słuchać gdy biskup przeciw biskupowi występuje?! Zawierzcie się Duchowi Świętemu, czytajcie Ewangelię Bożą, bądźcie czujni, wystrzegajcie się okultyzmu, czarów,wróżek,fałszywych uzdrowicieli. Oczyśćcie swe serca w Sakramencie Pokuty,módlcie się i pokutujcie za Kościół Święty, zmawiajcie różaniec.Patrzcie na tych biskupów co Ewangelii strzegą,na tych co Maryi swe życie zawierzyli.Szatan nie nawidzi Maryi, nienawidzi też św.Jana Pawła II,o czym dałem już świadectwa w mojej książce-Świadectwa Boga i diabła.Kto więc przeciw Tym występuje, nie jest on w Duchu Bożym. Aby modlitwy za świat cały mogły być wysłuchane, wpierw musi być modlitwa za Święty Kościół Powszechny,by był jednością w Chrystusie,bo to w nim jest zbawienie,w Chrystusie-i niema innej drogi. Na cóż nam się zda świat bez Kościoła Świętego,na cóż nam świat bez Chrystusa-Chrystusa,w którym jest życie. Jeśli więc modlimy się za świat cały,to nie o to by każdemu żyło się dobrze i beztrosko,aby nie było wojen i konfliktów,by nie było głodu. Kiedy modlimy się za świat cały,to znaczy by królował w nim Chrystus,a wtedy wszystko zostanie dodane.To wam powiedział Bóg,przez córkę swoją Faustynę.Tak Faustyna będąc dla Kościoła Świętego,była dla świata całego.Ja zaś jestem dla Kościoła Świętego,nie będąc dla świata całego,bo na świat już zapadł wyrok.

Apostołowie-Pan Jezus powołał apostołów by światu prawdę objawili,a wszyscy oni mężczyznami byli,bowiem tak Pan Bóg postanowił.Kobiety zaś były im pomocą,służąc radą,dobrym słowem,modlitwą i pokorą-jak Maryja, bowiem tak Pan Bóg postanowił.

Celibat-nie jest to stan istniejący od początku.Jest to jednak coś,czym wyróżnia się Święty Kościół powszechny.Jest to coś,co pozwala na pełniejsze oddanie się Bogu i ludziom dla Boga. Małżeństwo i rodzina wymaga poświęcenia w większym lub mniejszym stopniu. Małżeństwo może być pomocne,ale może być również szkodliwe.Czas trzeba dzielić dla Boga,dla rodziny i dla ludzi.Co jeśli żona będzie chciała być na pierwszym miejscu? Aby małżeństwo mogło być pomocne,potrzebna by była idealna żona-pobożna, pokorna,gotowa na poświęcenia,nadzwyczaj wyrozumiała, kochająca Boga,kochająca męża i ludzi,żona,na którą zawsze nożna liczyć, żona będąca wsparciem w tej drodze. W przeciwnym razie małżeństwo będzie swoistym hamulcem w służbie Bogu.Aby kapłan mógł być dobrym sługom,musiałby mieć taką żonę jaką była Maryja dla Józefa.Pozostańcie przy celibacie,bo to dar Boży.

Środowisko-Bóg powierzył człowiekowi ziemię,czyniąc ją poddaną.Tak człowiek przyjmując ten dar jako depozyt winien jest o nią dbać,gdyż jest jego żywicielką.Oznacza to rozsądne i rozważne gospodarowanie tym dobrem i dbanie o to,co zostało człowiekowi  powierzone.Nie oznacza to jednak,by oddawać jej cześć,bowiem cześć i chwała należy się Bogu.

Diabeł już został spuszczony i pełnie władzy otrzymał.Zaćmione zostały umysły i serca,a zaćmienie będzie większe,tak wielkie,że świat w ciemności się pogrąży.Brat przeciw bratu się obróci,a syn przeciw ojcu swemu.Diabeł triumfował będzie nad całą ziemią.Nawracajcie się puki macie czas,puki Duch Boży jest z wami.Nawracajcie się bo zginiecie,nawracajcie się a żyć będziecie.Jeśli mnie nie wierzycie,uwierzcie tym,co prorokowali przede mną.Pan nasz dopuszcza pewne zdarzenia i pewnych ludzi po to,by otworzyć oczy innym,by inni mogli swoje grzechy dostrzec-niech pojmuje kto może.Módlcie się,proszę módlcie się, módlcie się i pokutujcie,za Kościół Święty się módlcie,bowiem w nim jest zbawienie,w nim jest droga i życie.Módlcie się szczególnie za tych,co lud boży prowadzą,módlcie się za Franciszka.

Chwała Bogu niech będzie na wieki,na wieki niech będzie błogosławione imię Pańskie.

Dziękuję Ci Jezu za Polskę.Dziękuję Ci Matko,że uprosiłaś Syna Swego.Panuj nam Jezu i króluj nam.Ciebie Matko proszę o modlitwę za nas,za ojczyznę moją.Dopomóż nam,abyśmy byli godnymi obietnic Syna Twego.

Niech Słowo Boże będzie z Wami.
Kamil Stanisław Banasiowski-trzynasty

https://www.fronda.pl/a/papiez-szamani-figury-bozkow-co-sie-stalo-w-watykanie,134198.html

Ten wpis został opublikowany w kategorii LIST OTWARTY i oznaczony tagami , , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.