Koniec świata

Mt,8,23-27

” 23 Gdy wszedł do łodzi, poszli za Nim Jego uczniowie. 24 Nagle zerwała się gwałtowna burza na jeziorze, tak że fale zalewały łódź; On zaś spał. 25 Wtedy przystąpili do Niego i obudzili Go, mówiąc: «Panie, ratuj, giniemy!» 26 A On im rzekł: «Czemu bojaźliwi jesteście, małej wiary?» Potem wstał, rozkazał wichrom i jezioru, i nastała głęboka cisza. 27 A ludzie pytali zdumieni: «Kimże On jest, że nawet wichry i jezioro są Mu posłuszne?» ”

Nie lękajcie się, ufajcie, nigdy nie traćcie wiary. Zmawiajcie Różaniec Święty, choćby jedną dziesiątkę każdego dnia, a duchy emocji nad wami nie zapanują.

Od kilku lat już wam powtarzam bracia i siostry moje, że Pan Jezus jest już w drodze, że wkrótce przyjdzie i rozpocznie się Jego panowanie. Nie lękajcie się, albowiem jest to wybawienie wasze. Prośmy więc, coby się nie opóźniał, przez Maryję prośmy.

Powtarzałem wam również, że nie mówię o końcu, lecz o początku. Tak rozpoczęło się. To zaś, co jest przed nami, niema początku i niema końca.

Wkrótce półsieroty na ulice wyjdą i zwodzić was będą – strzeżcie się ich, strzeżcie! Poznacie ich, bo to półsieroty przecież. O końcu świata wieszczyć wam będą – nie wierzcie im, bo od ojca kłamstwa idą. Dążcie do Światłości, a wyjdziecie z ciemności. Trwajcie w Światłości, a nie pogubicie się w ciemności.

Do egzorcystów Kościoła świętego

Bracia, imię tego, co panowanie nad światem wziął we władanie jest Emoc, on nad duchami emocji pełnię władzy posiadł. Znacie już jego imię, zatem idźcie w drogę, bo czas wielkiej walki nastał – masowe opętania (strach, panika, złość, wzajemne oskarżenia, poczucie winy, irracjonalne zachowania, błędne decyzje, samobójstwa, przemoc, ból, cierpienie, smutek, rozpacz, śmiech, kłamstwo, haos – a wszystko nową formę otrzyma. Niech was Pan Bóg prowadzi, Jedyny Przenajświętszy Bóg – Ojciec, Syn i Duch Święty.

Do narodów świata

Nawracajcie się, a żyć będziecie. Szukajcie Światłości, a znajdziecie ją. Zmawiajcie Różaniec. Módlcie się, bowiem to, co czai się za rogiem, jest o wiele gorsze od tego co widzicie, przed tym nikt się nie ukryje. Nie mówię wam tego byście się bali, lecz byście się modlili i powrócili do ŚWIATŁOŚCI, mówię wam po to, by was przestrzec, tak jak to czyniłem dotąd – by nie przyszło. Módlcie się też za biskupie serca, bowiem wiele od nich zależy.

Bracia, różne rzeczy słyszycie w tym samym Kościele, niech to będzie w sercach waszych:

CREDO

Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, Światłość ze Światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Zrodzony a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba. I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. I zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo. I wstąpił do nieba; siedzi po prawicy Ojca. I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a Królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi. Który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę który mówił przez Proroków. Wierzę w jeden, Święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów. I oczekuję wskrzeszenia umarłych. I życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen.

GŁÓWNE PRAWDY WIARY

1.Jest jeden Bóg.
2.Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze.
3.Są trzy Osoby Boskie : Bóg Ojciec, Syn Boży, Duch Święty.
4.Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia.
5.Dusza ludzka jest nieśmiertelna.
6.Łaska Boska jest do zbawienia koniecznie potrzebna.

Zmawiajcie Różaniec Święty!!!

Niech wam Pan Bóg błogosławi, Ojciec, Syn, Duch Święty – Jedyny Bóg

trzynasty

Ten wpis został opublikowany w kategorii LIST OTWARTY i oznaczony tagami , , , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.