Do Episkopatu Niemiec

Bp. Georg Bätzing

– Ludzie w związkach homoseksualnych chcą błogosławieństwa Kościoła – powiedział Georg Bätzing przewodniczący Konferencji Episkopatu Niemiec. – Chcą, aby Kościół docenił wartość ich życia i nie odmawiał im błogosławieństwa Bożego. Musimy sprostać temu życzeniu – dodał, cytowany przez National Catholic Reporter.

Brawo Ekscelencjo, Pan Jezus powołał swój święty Kościół po to, by spełniał życzenia zboczeńców?! Brawo! Ekskomunika!!!

Jutro tj. 10 maja część niemieckich duchownych mają błogosławić pary homoseksualne. W akcji weźmie udział kilkanaście niemieckich parafii. Ekskomunika!!!

Odmawiać błogosławieństwa gejom i lesbijkom nie zamierza również kardynał Christoph Schönborn, arcybiskup Wiednia. Ekskomunika!!!

Dawno już powiedziałem, że antychryst to nie człowiek i nie duch, lecz ten co od człowieka i ducha pochodzi, a w imieniu jego jest tyle liter co w Boga imieniu. JHWH – LGBT

Św. Paweł wspomina w Liście do Teseloniczan, że przed ponownym przyjściem Chrystusa pojawi się „człowiek nie liczący się z prawem Bożym, syn zatracenia, który się sprzeciwia i wynosi nad wszystko, co nosi imię Boga lub co odbiera Boską cześć, aż zasiądzie w świątyni Bożej, podając się za Boga” (2 Tes 2,3n). Człowiek ten będzie chcieć podporządkować sobie Kościół Jezusowy i spustoszyć go. Dojdzie do „odstępstwa” spowodowanego przez kłamliwe znaki i fałszywe cuda, towarzyszące pojawieniu się Niegodziwca. Chrystus go zgładzi.

Czy zatem jest między nami sprzeczność? Nie ma sprzeczności, albowiem syn zatracenia to człowiek (ludzie) w duchu antychrysta niosący ideologię skierowaną przeciwko Bogu, to LGBT. Czy dziś nie pytają nas, czy lgbt to człowiek (ludzie), czy też nie człowiek (ludzie)? Czyż nie pytają o to?!

Czy antychryst nie zasiadł już w świątyni Boga? Czyja jest ta flaga na Stole Pańskim, na Ołtarzu Boga? No czyja, pytam?!

Tak wygląda ołtarz w kościele w Monachium

fot. Facebook/Karol Wilczyński

Rz 1, 18-32

18 Albowiem gniew Boży ujawnia się z nieba na wszelką bezbożność i nieprawość tych ludzi, którzy przez nieprawość nakładają prawdzie pęta. 19 To bowiem, co o Bogu można poznać, jawne jest wśród nich, gdyż Bóg im to ujawnił. 20 Albowiem od stworzenia świata niewidzialne Jego przymioty – wiekuista Jego potęga oraz bóstwo – stają się widzialne dla umysłu przez Jego dzieła, tak że nie mogą się wymówić od winy. 21 Ponieważ, choć Boga poznali, nie oddali Mu czci jako Bogu ani Mu nie dziękowali, lecz znikczemnieli w swoich myślach i zaćmione zostało bezrozumne ich serce. 22 Podając się za mądrych stali się głupimi. 23 I zamienili chwałę niezniszczalnego Boga na podobizny i obrazy śmiertelnego człowieka, ptaków, czworonożnych zwierząt i płazów. 24 Dlatego wydał ich Bóg poprzez pożądania ich serc na łup nieczystości, tak iż dopuszczali się bezczeszczenia własnych ciał. 25 Prawdę Bożą przemienili oni w kłamstwo i stworzeniu oddawali cześć, i służyli jemu, zamiast służyć Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen. 26 Dlatego to wydał ich Bóg na pastwę bezecnych namiętności: mianowicie kobiety ich przemieniły pożycie zgodne z naturą na przeciwne naturze. 27 Podobnie też i mężczyźni, porzuciwszy normalne współżycie z kobietą, zapałali nawzajem żądzą ku sobie, mężczyźni z mężczyznami uprawiając bezwstyd i na samych sobie ponosząc zapłatę należną za zboczenie. 28 A ponieważ nie uznali za słuszne zachować prawdziwe poznanie Boga, wydał ich Bóg na pastwę na nic niezdatnego rozumu, tak że czynili to, co się nie godzi.
29  Pełni są też wszelakiej nieprawości, przewrotności, chciwości, niegodziwości. Oddani zazdrości, zabójstwu, waśniom, podstępowi, złośliwości; 30 potwarcy, oszczercy, nienawidzący Boga, zuchwali, pyszni, chełpliwi, w tym, co złe – pomysłowi, rodzicom nieposłuszni, 31 bezrozumni, niestali, bez serca, bez litości. 32 Oni to, mimo że dobrze znają wyrok Boży, iż ci, którzy się takich czynów dopuszczają, winni są śmierci, nie tylko je popełniają, ale nadto chwalą tych, którzy to czynią.

Do Ojca w niebie

Ojcze nasz, który jesteś w niebie, Syn Twój Jednorodzony a Pan nasz i przyjaciel mój Jezus Nazarejczyk powiedział: 13 A o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię, aby Ojciec był otoczony chwałą w Synu. 14 O cokolwiek prosić mnie będziecie w imię moje, Ja to spełnię. J14, 13-14

Ojcze, przyjdź sprawiedliwość Twoja, niech się otworzy niebo nad nimi i gniew Twój się wyleje. W imię Jezus niech się stanie. Proszę – trzynasty.

Tak Jezu, UFAM TOBIE

Chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu – Jedynemu Bogu

Wkrótce: List do Episkopatu Polski

Ten wpis został opublikowany w kategorii LIST OTWARTY i oznaczony tagami , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.