AKT POŚWIĘCENIA

Błogosławiona jesteś Polsko, Ojczyzno moja.

Błogosławiona jesteś Polsko, Ojczyzno moja. Błogosławiona jesteś Polsko, któraś Sercu Jezusa się zawierzyła. Błogosławiona jesteś Polsko, któraś w Matczyne objęcia się oddała. Błogosławiona jesteś Polsko, co świętych swych synów i córy wydałaś. Błogosławione dzieci Twoje Polsko, te moherami zwane, albowiem ich modlitwy Twą ziemie uświęciły. Błogosławiona jesteś Polsko, gdyż wierność swą zachowałaś. Będziesz przykładem dla świata pogrążonego w ucisku, cierpieniu i znoju, choć z północy uszczerbku doznasz. Bezbożni patrzeć na ciebie będą, i pojąć będą chcieli, i światłości szukać będą. Błogosławiona jesteś Polsko, Ojczyzno moja, bowiem rozumu przeciwników twych pozbawiłaś. Błogosławiona jesteś Polsko, błogosławiona.

AKT POŚWIĘCENIA RODZAJU LUDZKIEGO NAJŚWIĘTSZEMU SERCU PANA JEZUSA

O Jezu najsłodszy, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas, korzących się u stóp Twego ołtarza. Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie należeć chcemy. Oto dzisiaj każdy z nas oddaje się dobrowolnie Najświętszemu Sercu Twemu, aby jeszcze ściślej zjednoczyć się z Tobą. Wielu nie zna cię wcale; wielu odwróciło się od Ciebie, wzgardziwszy przykazaniami Twymi. Zlituj się nad jednymi i drugimi, o Jezu Najłaskawszy, i pociągnij wszystkich do świętego Serca Swego. Królem bądź nam, o Panie, nie tylko wiernym, którzy nigdy nie odstąpili od Ciebie, ale i synom marnotrawnym, którzy Cię opuścili. Spraw, aby do domu rodzicielskiego wrócili co prędzej i nie zginęli z nędzy i głodu. Króluj tym, których albo błędne mniemania uwiodły, albo niezgoda rozdziela; przywiedź ich do przystani prawdy i jedności wiary, aby rychło nastała jedna owczarnia i jeden pasterz. Użycz Kościołowi Twemu bezpiecznej wolności. Udziel wszystkim narodom spokoju i ładu. Spraw, żeby ze wszystkiej ziemi, od końca do końca, jeden brzmiał głos: Chwała bądź Bożemu Sercu, przez które stało się nam zbawienie. Jemu cześć i chwała na wieki. Amen.

Ten wpis został opublikowany w kategorii LIST OTWARTY. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.