Zapowiedzi – niebawem premiera nowej książki: ŚWIADECTWO – To co było. To co jest. To co będzie.

Już niebawem premiera nowej książki: ŚWIADECTWO – To co było. To co jest. To co będzie. Fragment książki:

Wstęp

Mówi ten, który był przez Boga osądzony, ten, co to był zawstydzony, ten, któremu darowane zostały winy, gdyż Bóg rzekł: „Czemu się zadręczasz? Twoje grzechy zostały ci odpuszczone, jesteś jak narodzony na nowo!”

Książka ta jest kontynuacją poprzedniej (Świadectwa Boga i diabła), jest także obietnicą jaką w niej złożyłem. Wszystkie opisane w niej wydarzenia są prawdziwe. Ta książka jest dla mnie szczególnie trudna, gdyż dotyka sfery bardzo osobistej, nie tylko mojej, ale również moich bliskich. Dotyka Kościoła świętego i jego hierarchów, dotyka znanych ludzi, dotyka Polski i całego świata, oraz tego wszystkiego co było, co jest i tego co przyjść musi. Jestem w pełni świadomy swojej odpowiedzialności za każde zawarte w niej słowo, przed Bogiem i ludźmi. W tej książce są zawarte autentyczne świadectwa Boga i działania diabła oraz wielkie tajemnice, które czas już wyjawić. Pragnę też, by wszyscy wiedzieli jak dobry jest Bóg.

Z serca błogosławię wszystkich, co czytają tę książkę, zawierzając Miłosierdziu Bożemu i opiece Świętej Rodziny – Autor 13

Od Autora

[…] Chcę również zwrócić się do kobiet (matek), które żal w swym sercu mają, bowiem dla nich ta nadzieja, tych, co aborcji dokonały: Wasze dzieci żyją, wzrastają w duchu, niczym wzrasta się na Ziemi, lecz są pogrążone w mroku, nie mają imion, a Bóg po imieniu wzywa. Widziałem! Nadajcie im imiona, choćby uniwersalne, jeśli płci nie znacie (Dar Boży). Wiedzcie, że w oczach Boga aborcja jest porodem, wymuszonym i brutalnym ustanowionym przez człowieka, skutkującym unicestwieniem. Módlcie się i pokutujcie, miejcie wiarę, a być może ujrzą światło. Bóg was wszakże nie potępił, ale niecne czyny wasze. Miejcie wiarę, pokutujcie i się módlcie, bowiem dla was ta nadzieja – z woli Bożej.