Papież Franciszek

14 maja obowiązuje post – jest to dzień modlitwy o ustanie epidemii koronawirusa

– Ponieważ modlitwa ma wartość uniwersalną, przyjąłem propozycję Wysokiego Komitetu na rzecz Ludzkiego Braterstwa, aby 14 maja wierni wszystkich religii połączyli się duchowo w dniu modlitwy i postu, by błagać Boga o wspomożenie ludzkości w przezwyciężeniu pandemii koronawirusa – mówił w niedzielę 3 maja papież Franciszek.

Apel o powstrzymanie się od spożywania mięsa w czwartek 12 maja jest skierowane nie tylko do chrześcijan, ale też wyznawców innych religii. Celem postu i modlitwy ma być pomoc w ustaniu epidemii, która pojawiła się na świecie pod koniec grudnia ubiegłego roku i dotknęła wszystkie kraje na świecie. Źródło: gazeta.pl

„Bracia i siostry każdego wyznania religijnego, módlmy się do Boga.”

„Ależ czy nie wolno modlić się do Ojca wszystkich? Każdy modli się, jak zna, jak potrafi, zgodnie ze swoją kulturą. Nie modlimy się przeciwko sobie, jedna tradycja religijna przeciwko drugiej! Wszyscy jesteśmy zjednoczeni jako istoty ludzkie, jako bracia, modląc się do Boga, zgodnie z własną kulturą, zgodnie z naszą własną tradycją, zgodnie z naszymi przekonaniami, ale jako bracia i modląc się do Boga, to jest ważne: bracia, poszcząc, prosząc Boga o przebaczenie za nasze grzechy, aby Pan się nad nami zlitował, aby Pan nam przebaczył, aby Pan powstrzymał tę pandemię. Dzisiaj jest dzień braterstwa, spoglądając ku jednemu Ojcu, bracia i ojcostwo. Dzień modlitwy” – stwierdził Ojciec Święty. Źródło: gosc.pl

Czy to nie zdaje się być piękne, że wszystkie wyznania mają się modlić do Boga o powstrzymanie pandemii? Nasuwa się jednak pytanie, do którego Boga będą się modlić, czy tego uniwersalnego bezimiennego boga, czy może każdy do swojego? No, a w przypadku ustania pandemii, któremu bogu papież będzie dziękował?

Jeśli o mnie chodzi, to nie przyjąłem tej szatańskiej propozycji. Modliłem się, lecz o to by królował Jezus Chrystus, Pan nieba i ziemi, któremu Ojciec wszystko powierzył, w którym jest zbawienie i życie.

Papież jak sam stwierdził, spodziewa się krytyki – i słusznie. Zatem papież z pełną świadomością podjął tę decyzję. Nie dajcie się zwieść tym pięknym słowom nasączonym podstępem i diabelską przewrotnością. Nie ma bowiem nic gorszego niż to, że ten, który zasiadł na Piotrowym Tronie, ten, który winien wzywać do nawrócenia w Chrystusie, ten, który winien sławić Chrystusa, głosić Ewangelie Bożą i jej strzec nawet za cenę życia, nawołuje publicznie do czczenia bogów cudzych. Najgorszą rzeczą jaką można uczynić, to pod pozorem braterskiej miłości oddać największą miłość jaką jest Syn Boży Jezus Chrystus, który wkrótce przyjdzie i okaże swą moc, potęgę, sprawiedliwość i chwałę. Zobaczą wtedy wszyscy, kto jest prawdziwym Panem życia i śmierci.

Ja was zachęcam bracia i siostry moje, co to w Chrystusie Jezusie jesteście o dołączenie do modlitwy, by królował Jezus Chrystus Syn Boży. Gdy będzie królował Chrystus, wszystko inne będzie dodane. Jeden jest Zbawiciel i Jedna jest Oblubienica. Zachęcam was również do modlitwy o nawrócenie papieża Franciszka. Zapraszam na Mszę Świętą, która odbędzie się w tej właśnie intencji w dn. 13 sierpnia w moim parafialnym kościele o godz. 8-ej rano. Zapraszam do ofiarowania Komunii Świętej za nawrócenie Franciszka. Zapraszam również w tym dniu do wspólnej modlitwy o godz. 13-ej w intencji Franciszka przed Cudownym Obliczem Pani Jasnogórskiej, oraz do udziału w Różańcu Fatimskim.

Niech wam Pan Bóg błogosławi, Ojciec, Syn i Duch Święty – Jedyny Bóg

trzynasty

Do Świętego Jana Pawła II

Święty Janie Pawle II, przyjacielu mój, Ty, który jesteś święty w oczach Boga i świata całego, zechciej proszę pobłogosławić Twojemu następcy zasiadającemu na Piotrowym Tronie Franciszkowi, gdy nad Twoim grobem będzie się modlił, tak jak mnie to niegdyś uczyniłeś. Doprowadź go do Jezusa, tak jak mnie doprowadziłeś. Twój przyjaciel, trzynasty.

P.S Oto z kim Franciszek swe modły wznosi:

…a może papież wkrótce zacznie czerpać inspirację z protestanckich nabożeństw?

Módlmy się za Kościół Święty, by był jednością w Chrystusie, módlmy się, by królował nam Jezus, Syn Boży. Zostawiajmy swe modlitwy w Niepokalanym Sercu Maryi, ukochanej Matki naszej.

trzynasty

Ten wpis został opublikowany w kategorii LIST OTWARTY i oznaczony tagami , , , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.