APEL DO RODZICÓW

Drodzy rodzice,wkrótce wasze pociechy rozpoczną nowy rok szkolny.To na was spoczywają prawa,obowiązki i odpowiedzialność za wasze dzieci.W trosce o dobro najmłodszych zachęcam wszystkich rodziców do złożenia stosownego zaświadczenia na ręce dyrektora szkoły,przedszkola-do którego będzie uczęszczać wasze dziecko.Niniejsze oświadczenie ma na celu ochronę waszego dziecka przed szeroko rozumianą edukacją seksualną, deprawacją i degeneracją,poprzez możliwe wdrażanie przez niektóre szkoły karty LGBT lub zajęć, apelów,promocji zabójczej ideologii gender, nazywaną tęczową zarazą.Bądźcie czujni i zapobiegliwi,nie bagatelizujcie terroryzmu skierowanego w nasze rodziny.To nasze dzieci są przyszłością polskiego narodu,to w nich jest nadzieja,to o nie winniśmy szczególnie zadbać,o ich prawidłowy rozwój,ten emocjonalny jak i ten duchowy.Nie pozwólmy,by prawdziwa rodzina została zniszczona.SKŁADAJCIE OŚWIADCZENIA.

WZÓR

………………………………………….…………………….                           …..……….....………           Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego                                  Miejscowość,data

OŚWIADCZENIE

Oświadczam niniejszym, że –korzystając z prawa do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami zapewnionego mi przez Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej– nie wyrażam zgody, aby moje dziecko

            ……………………………………………………………………………………………………                                                  imię nazwisko dziecka, data urodzenia

uczestniczyło w jakichkolwiek formach zajęć i innych wydarzeniach związanych z szeroko rozumianą edukacją seksualną (równość, tolerancja, różnorodność, przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu,homofobia, tożsamość płciowa, antykoncepcja,LGBT, gender),których tematyka wykracza poza treści podstawy programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia.

Jednocześnie zobowiązuję szkołę do wcześniejszego informowania mnie o planowanych inicjatywach odnoszących się do powyższego zagadnienia           (mój numer telefonu ……………………………….).

W przypadku nieuwzględnienia wyrażonej powyżej woli poinformuję kompetentne instytucje państwowe oraz dołożę wszelkich starań, aby konsekwentnie bronić dóbr osobistych mojego dziecka na drodze postępowania cywilnego.

     …………………………………… 
Podpis rodzica/opiekuna prawnego

POBIERZ-DRUKUJ-ZŁÓŻ

OŚWIADCZENIE RODZICÓW

Ten wpis został opublikowany w kategorii LIST OTWARTY i oznaczony tagami , , , , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.