Listy

” 11 W końcu nadchodzą i pozostałe panny, prosząc: „Panie, panie, otwórz nam!” 12 Lecz on odpowiedział: „Zaprawdę, powiadam wam, nie znam was”. 13 Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny. ” [Mt25,11-13]

Do Biskupa Rzymu

Chwała Ojcu, i Synowi, i Duchowi Świętemu – Jedynemu Bogu.

Chwała Świętej Bożej Rodzicielce Maryi, Królowej.

Ja, syn posłany dla Kościoła Świętego piszę dziś do Jego Świątobliwości, albowiem czas się wypełnił.

„Panie! Panie!”- chcę przypomnieć Jego Świątobliwości, że Pan nasz ma imię, a imię Jego Jezus, Chrystusem zwany.

Na nic się zdadzą prośby i błagania, albowim zasłużona kara przyszła, tak dla kościoła jak i świata całego – karą za zdradę jest śmierć. Przestrzegałem Waszą Świątobliwość już ponad rok temu ( list z dn. 18 września 2018r.), jak i kilku biskupów w Polsce. Dziś przestrzegam ponownie, lecz publicznie, by nikt nie powiedział, że wiedziałem, a nie powiedziałem.

Nie jest łatwo patrzeć sercu na ból i cierpienie, choć przygotowane na to było. Nie jest łatwo patrzeć sercu, gdy szatan się panoszy.

Jeśli słowa moje zostaną wysłuchane „Rzym” zostanie oczyszczony, jeśli zaś nie zostaną wysłuchane przyjdzie druga „fala”, jeszcze gorsza. Tak Wasza Świątobliwość musi zdecydować, czy będzie niczym Piotr, czy też jak Faraon.

Niech biskup Rzymu niczym Piotr zapłacze, ze szczerości serca swego. Niech na cały świat ogłosi, że tylko jeden jest Zbawiciel, którym jest Jezus Nazarejczyk, zwany Chrystusem i jedna jest tylko Oblubienica Chrystusa – to Kościół Święty. Niech biskup Rzymu na cały świat ogłosi, że niema innej drogi do zbawienia jak przez Kościół Święty – jedyną Oblubienice Jezusa Chrystusa.

Wtedy niech biskup Rzymu stanie przed obliczem Matki naszej Maryi i przez Jej Niepokalane serce poprosi, a stanie się jak poprosi, zaś chwała Boża będzie unosić się nad światem.

Króluj mam Jezu, króluj nam.

trzynasty

Do biskupów Kościoła Świętego

Niech ci, co purpurę noszą wezmą na swe barki krzyż pokutny i wyruszą w drogę, na ulice miast, miasteczek i wiosek. Na krzyżu niech wyryją napis „Jezu, miej miłosierdzie dla Kościoła swego”. Niech pokutują za grzechy popełnione przeciw Duchowi Świętemu, prosząc o pomoc Maryję, Matkę Bożą, i naszą Matkę.

trzynasty

Do Ludu Bożego

Zmawiajcie Różaniec, a gdy się modlicie za ustąpienie zarazy, to słusznie czynicie, lecz gdy będziecie się modlić by Królował nam Chrystus, to znacznie więcej uczynicie, bo tam gdzie króluje Pan Jezus, tam reszta jest dodana. Bo na nic się nie zda, że ustanie zaraza, gdy nie będzie Chrystusa.

trzynasty

Do zatwardziałych serc

Nawróćcie się do Boga, który w Panu Jezusie przyszedł, nawróćcie się puki jeszcze czas macie, bowiem przyjdą takie dni, że nikt już się nie nawróci.

Nawracajcie się bo zginiecie! Nawracajcie się, a żyć będziecie.

trzynasty

Do całego świata

Oczekujcie przyjścia Zbawiciela, Pana nieba i ziemi – Jezusa Chrystusa.

P.S. Jeśli kto może, niech przekaże ten list biskupowi Rzymu. Wkrótce dostaniecie świadectwa.

trzynasty

Ten wpis został opublikowany w kategorii LIST OTWARTY i oznaczony tagami , , , , , , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.