List otwarty do Prezydenta RP Andrzeja Dudy w sprawie lgbt.

Panie Prezydencie,

w dniu 12 lipca 2020 Naród Polski wybrał rodzinę i wartości chrześcijańskie, naród polski wybrał Chrystusa. Pan zaś stał się depozytariuszem i powiernikiem tych wartości. Zobowiązuje to Pana do podejmowania radykalnych działań mających na celu zachowanie tego depozytu, jaki został Panu powierzony przez większość narodu.

Dziś wynaturzony człowiek pod tęczową banderą o imieniu LGBT terroryzuje naród polski narzucając siłą swoją zabójczą ideologię powszechnej demoralizacji, oraz kolejny już raz bezcześci największe dla nas świętości, o czym mogliśmy się przekonać w ostatnim czasie na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie.

Ja, jako jeden z tych, którzy powierzyli Panu, Panie Prezydencie ten chrześcijański depozyt, wzywam Pana do podjęcia inicjatywy ustawodawczej powstrzymującej Marsz deprawacji i profanacji przechodzący przez Polskę, powołując się na zapis Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności na Rozdział II Konstytucji RP Art. 31 Punkt 3. Mając na uwadze fakt, że Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej jest dla nas prawem nadrzędnym w stosunku do prawa UE przywołuje jej treść:

”Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej Rozdział I Art. 18. Zasada ochrony rodziny – Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej, oraz Rozdział II Art.31 Punkt 1-3 Wolność i przesłanki jej ograniczenia: 1. Wolność człowieka podlega ochronie prawnej.
2. Każdy jest obowiązany szanować wolności i prawa innych. Nikogo nie wolno zmuszać do czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje.
3. Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw”.

A jeśliby kto wynosił Prawo Unijne nad Konstytucję RP, niech spojrzy na koszulki tych, co o tym prawie mówią.

A jeśliby kto stwierdził, że Prawo Unijne jest ponad Konstytucją RP, oznacza to, że czas się z Unią pożegnać, bowiem Unia to umarłych.

Moim umotywowaniem niniejszego postulatu niech będzie poniższe pismo z dnia 16 sierpnia 2019, skierowane formalnie do Prezesa Rady Ministrów, pana Mateusza Morawieckiego:

Prezes Rady Ministrów

Pan Premier Mateusz Morawiecki

   Szanowny Panie Premierze, w związku z niepokojami społecznymi spowodowanymi poprzez prowokacyjną działalność środowisk ideologii LGBT w Polsce na tzw. marszach równości, które to nie tylko podważają konstytucyjny zapis określający rodzinę i jej funkcje, ale są również źródłem zgorszenia i deprawacji społecznej, szczególnie dla dzieci i młodzieży, wnioskuję o zastosowanie Ustawy mającej na celu wprowadzenie zakazu wydawania pozwoleń dla marszów i organizowania wszelkich zgromadzeń publicznych promujących wartości sprzecznych z naturą człowieka, oraz chrześcijańskimi wartościami stanowiącymi rodzinę w rozumieniu Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Wnioskuję również o całkowity zakaz promowania tej ideologii w polskich szkołach i sferze publicznej. Wniosek motywuję ogromną obawą przed możliwym rozlewem krwi z powodu eskalacji prowokacyjnych zachowań przez w/w środowiska, a w szczególności ich komórki organizacyjne, które jak się może wydawać, właśnie na to liczą.
Powołując się na zapis Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej „Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej Rozdział I Art. 18. Zasada ochrony rodziny – Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej, oraz Rozdział II Art.31 Punkt 1-3 Wolność i przesłanki jej ograniczenia
1. Wolność człowieka podlega ochronie prawnej.
2. Każdy jest obowiązany szanować wolności i prawa innych. Nikogo nie wolno zmuszać do czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje.
3. Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw” – wnioskuje o wprowadzenie Ustawy w trybie nadzwyczajnym w celu przeciwdziałania możliwym i nieodwracalnym skutkom kumulującej się agresji społecznej wywołanej przez środowiska LGBT  siłą narzucające społeczeństwu ideologię demoralizacji, ideologię śmierci – słusznie nazywaną tęczową zarazą. Działalność ta przejawia znamiona terroryzmu społecznego narzucając siłą swoją ideologię w szkołach, urzędach, środkach masowego przekazu oraz w przestrzeni publicznej (na ulicy). Niniejszym zgłaszam postulat, by Ruch LGBT został prawnie uznany za organizację terrorystyczną, z pełnymi skutkami prawnymi. Biorąc pod uwagę dobro większości społecznej, dobro chrześcijańskiej Polski, proszę Pana Premiera o zajęcie zdecydowanego stanowiska w tej sprawie.

Z poważaniem,
Kamil Stanisław Banasiowski

Panie Prezydencie,

ja jestem gotów oddać swe życie za Chrystusa, jestem gotów oddać swe życie za Polskę, Ojczyznę moją.

Z poważaniem,

Kamil Stanisław Banasiowski – świadek Jezusa Chrystusa

Ten wpis został opublikowany w kategorii LIST OTWARTY i oznaczony tagami , , , , , , , , , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.