Do Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego

W dniu dzisiejszym,tj.16 sierpnia 2019 roku,zgłosiłem poniższy postulat do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,Pana Premiera Mateusza Morawieckiego.

Prezes Rady Ministrów

Pan Premier Mateusz Morawiecki

   Szanowny Panie Premierze,w związku z niepokojami społecznymi spowodowanymi poprzez prowokacyjną działalność środowisk ideologii LGBT w Polsce na tzw. marszach równości,które to nie tylko podważają konstytucyjny zapis określający rodzinę i jej funkcje,ale są również źródłem zgorszenia i deprawacji społecznej,szczególnie dla dzieci i młodzieży, wnioskuję o zastosowanie Ustawy mającej na celu wprowadzenie zakazu wydawania  pozwoleń dla marszów i organizowania wszelkich zgromadzeń publicznych promujących wartości sprzecznych z naturą człowieka oraz chrześcijańskimi wartościami stanowiącymi rodzinę w rozumieniu Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.Wnioskuję również o całkowity zakaz promowania tej ideologii w polskich szkołach i sferze publicznej.Wniosek motywuję ogromną obawą przed możliwym rozlewem krwi z powodu eskalacji prowokacyjnych zachowań przez w/w środowiska, a w szczególności ich komórki organizacyjne,które jak się może wydawać, właśnie na to liczą.
Powołując się na zapis Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej,„Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej Rozdział I Art. 18. Zasada ochrony rodziny-Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej, oraz Rozdział II Art.31 Punkt 1-3 Wolność i przesłanki jej ograniczenia
1. Wolność człowieka podlega ochronie prawnej.
2. Każdy jest obowiązany szanować wolności i prawa innych. Nikogo nie wolno zmuszać do czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje.
3. Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw” – wnioskuje o wprowadzenie Ustawy w trybie nadzwyczajnym w celu przeciwdziałania możliwym i nieodwracalnym skutkom kumulującej się agresji społecznej wywołanej przez środowiska LGBT  siłą narzucające społeczeństwu ideologię demoralizacji,ideologię śmierci-słusznie nazywaną tęczową zarazą. Działalność ta przejawia znamiona terroryzmu społecznego narzucając siłą swoją ideologię w szkołach,urzędach,środkach masowego przekazu oraz w przestrzeni publicznej (na ulicy). Niniejszym zgłaszam postulat,by Ruch LGBT został prawnie uznany za organizację terrorystyczną,z pełnymi skutkami prawnymi.Biorąc pod uwagę dobro większości społecznej,dobro chrześcijańskiej Polski, proszę Pana Premiera o zajęcie zdecydowanego stanowiska w tej sprawie.

Z poważaniem,
Kamil Stanisław Banasiowski

Ten wpis został opublikowany w kategorii LIST OTWARTY i oznaczony tagami , , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.