Do Episkopatu Polski

Wezwanie

Wzywam Was Ekscelencje, wzywam Was do naprawienia szkód spowodowanych skrajną nieodpowiedzialnością jaką wykazał się Episkopat Polski, szczególnie w ostatnim czasie. Ocknijcie się i popatrzcie, popatrzcie coście świętemu Kościołowi uczynili.

Lista zarzutów jest długa, lecz nie mnie ją całą wymieniać, bo nie do mnie sąd należy, sądzić będą inni, a będzie to sąd ludzki, już trwa, za dwa lata niespełna wygnani zostaniecie gdy oczy ludu się otworzą, gdy zobaczą coście Bogu uczynili i ludowi. To już nie jest ostrzeżenie, lecz zapowiedź.

Nie przyjęliście Krzyża, tak przyszły kary, a będą większe, a zatrzymać ich już nie zdołacie albowiem gniew Boży ciąży na Was. Pokłony oddajecie cezarowi, Boga zaś znieważcie -Wy, biskupi!

Tak jak Wy obdarliście Boga z należnej Bogu czci, tak będziecie obdarci z godności i szacunku – już jesteście.

Jak kapłani odebrali należną Bogu część.

Komunia Święta – Bóg Żywy. Co zrobiono z Chrystusem?! Pierwszy krok to odwrócenie się do Boga plecami. Następnie wyprowadzono Chrystusa z prezbiterium spacerując z Komunią Świętą po całej świątyni – bo wygodniej i szybciej. Następnie stwierdzono, że przed Bogiem nie należy zginać kolan, bo przecież człowiek jest równy Bogu, niech bydlęta klękają. Teraz mówią, że Pana Jezusa można wziąć sobie do ręki, a tęczowy papa mówi, że Komunia Święta należy się wszystkim, tak rozwodnikom jak i protestantom – po prostu wszystkim, nawet Sodomie której błogosławi.

I owszem, protestanci mogą sobie przyjmować komunię jak tylko chcą w swoich przybytkach, bo nie jest święta, bo nie ma tam przeistoczenia gdyż nie ma sakramentu, konsekracji, dlatego nie jest to rzeczywiste Ciało i Krew Pana Jezusa a jedynie symbol, zwykły opłatek. Inaczej jest w Kościele świętym, apostolskim – Oblubienicy Chrystusa. W Kościele świętym jest prawdziwe Ciało i Krew Chrystusa.

Niestety, ale dzisiaj dla większości katolików Komunia Święta stała się fikcją, to już nie jest dla nich autentyczne Ciało Chrystusa, lecz zwykły opłatek albo chrupek, którym można się częstować i wszystkich wokoło, a bynajmniej tak jest traktowana.

Tak jak kapłani obdarli Boga z czci, tak i oni zostali obdartymi.

Ja zaś nie jestem po to by cokolwiek odebrać kapłanom, przeciwnie, jestem po to by oddać im to utracili, to co do nich należy, Bogu zaś to co Boże.

Chaos

Oto co dzisiaj mamy, jeden wielki chaos i poranione serca. Stało się tak za sprawą Episkopatu Polski na czele z jego Przewodniczącym Stanisławem Gądeckim. Za jego przyczyną w jednym kościele ksiądz udziela Komunii Świętej tylko do ust, w innym zaś tylko na rękę, a jeszcze w innym wszystko dozwolone. Powstają kłótnie i spory pomiędzy samymi kapłanami, a i ludzie się bulwersują i wykłócają przed ołtarzem. Wielu księży cierpi z tego powodu tak i ci, którzy nie otrzymali Komunii Świętej. Niemal codziennie słyszę jak mówią, że biskup powiedział że wolno na rękę, a nawet zachęcał do tego. To prawda, tak było, lecz całą winę zrzucili na zwykłych kapłanów mówiąc, że są nieposłuszni. Warszawa czy Gdańsk, miasta postępowe, niczym słynna Sodoma i jej siostra Gomora.

Słowo przeciw słowu

Słowo Przewodniczącego Episkopatu Polski przeciwko słowu papieża, św. Piusa X-go.

Słowo Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski Jego Ekscelencji Stanisława Gądeckiego

Przewodniczący Episkopatu Polski mówi róbta co chceta, wasza to sprawa zachęcając do przyjmowania Ciała Chrystusa na rękę. Może wkrótce postawi puszkę na środku kościoła i powie wszystkim: Częstujcie się wszyscy – bo tak szybciej, wygodniej i bezpieczniej. A może powie: Weźcie sobie sami z tabernakulum – jak to już bywało ponoć w Niemczech.

Zachęca również do szczepionek i wszystkiego co nakaże mu cezar. Boi się wszystkiego, tylko gniewu Bożego się nie lęka, jak i większość zresztą. Tak będzie strącony przez Boga samego, dwa lata nie minie. Tyle macie czasu, by naprawić szkody.

Słowo papieża, św. Piusa X

Katechizm Katolicki św. Piusa X

Katechizm Katolicki św. Piusa X o Najświętszym Sakramencie mówi:

Pkt. 47 Jak powinniśmy się zachować przystępując do Komunii Świętej?

„Komunię Świętą powinniśmy przyjmować klęcząc, lekko unieść głowę, pobożnie skupić spojrzenie na przenajświętszej hostii, wystarczająco otworzyć usta i nieco wysunąć język.”

Pkt.49 mówi zaś jak powinniśmy spożyć komunię Świętą – „Komunię Świętą powinniśmy spożyć bez zwłoki i przez pewien czas nie można wtenczas pluć.”

Pkt.50 poucza, że świętej hostii nie wolno dotknąć nawet palcem:

„Co należy zrobić gdy hostia święta przyklei się do podniebienia. Gdy hostia święta przyklei się do podniebienia, wówczas należy ją odkleić z pomocą języka, ale nigdy nie wolno używać do tego celu palców.”

Katechizm Kościoła Katolickiego

1377 – Eucharystyczna obecność Chrystusa zaczyna się w chwili konsekracji i trwa, dopóki trwają postacie eucharystyczne. Cały Chrystus jest obecny w w każdej z tych postaci i cały w każdej ich cząstce, tak iż łamanie chleba nie dzieli Chrystusa.

Prawo Kanoniczne

Kan.619 – Przełożeni powinni gorliwie wypełniać swój urząd i wraz z powierzonymi sobie członkami starać się budować braterską w Chrystusie wspólnotę, w której szuka się i miłuje przede wszystkim Boga. Powinni więc karmić często swoich podwładnych słowem Bożym i doprowadzić do sprawowania świętej liturgii. Mają być dla nich przykładem w pielęgnowaniu cnót oraz zachowywaniu przepisów i tradycji własnego instytutu. […].

Niestety, ta „święta” liturgia wygląda dziś tak, że w kościele hulaj dusza piekła nie ma – przed Bogiem nie klękamy, Boga dajemy do łapy, po prezbiterium łazi kto chce, a kiedy się rozejrzymy czujemy się jak na plaży, na dyskotece albo w kawiarni. Gratulacje Ekscelencje, gratulacje!

Sobór Trydencki

Rozdział IV. Transsubstancjacja. Ponieważ zaś Chrystus, nasz Odkupiciel, powiedział, że to, co podawał pod postacią chleba, jest prawdziwie Jego ciałem, [przeto] zawsze było w Kościele Bożym to przekonanie, które dziś na nowo ten święty Sobór wyraża, że przez konsekrację chleba i wina dokonywa się przemiana całej substancji chleba w substancję ciała Chrystusa, Pana naszego, i całej substancji wina w substancję Jego krwi. Tę przemianę trafnie i właściwie nazwał święty katolicki Kościół przeistoczeniem [kan. 2].

Rozdział V. Kult i cześć tego Najświętszego Sakramentu. – Nie ma więc żadnej możliwości wątpienia, że wszyscy wierni Chrystusowi według zwyczaju stale przyjętego w Kościele katolickim mają temu Najświętszemu Sakramentowi oddawać najwyższy kult adoracji (latria), który należy się prawdziwemu Bogu [kan. 6]. Nie zmniejsza obowiązku uwielbiania to, że Chrystus ustanowił ten Sakrament dla spożywania. Wierzymy bowiem, że w nim jest obecny ten sam Bóg, o którym wprowadzając go na okrąg ziemi, Ojciec przedwieczny mówi: „Niech Mu pokłon oddają wszyscy Aniołowie Boży” [Hbr 1, 6; wg Ps 96, 7], któremu upadłszy pokłonili się Mędrcy [Mt 2, 11], któremu i sami Apostołowie w Galilei oddali pokłon, jak świadczy Pismo św. [Mt 28,17].

Dekrety

Dzisiaj biskupi chcą dekretami zmuszać kapłanów do barbarzyństwa i profanacji Komunii Świętej, zapomnieli jednak, że każdy kapłan ma prawo odmówić podania Komunii Świętej jeżeli uzna iż jest możliwość profanacji – takie jest prawo.

Podawanie Komunii Świętej na rękę wiąże się z tym, że jakaś nawet najdrobniejsza cząstka świętej hostii, w której jest cały Pan Jezus może spaść na ziemię, zostać na ręce lub nie zostać spożyta, pomijając już fakt, że dotknięcie samej świętej hostii przez niekonsekrowane dłonie jest już profanacją.

Oddajcie Bogu to co Boże, należny Bogu szacunek i część, a może mniejsze kary na was spadną. Wyprowadźcie patrona marszów lgbt z bazyliki gdańskiej, a może ocaleje to miasto!. To wyście grzech uświęcili i zgorszeniem dla wszystkich się stali. To wy wbiliście miecz w Serce Maryi. To wy przeciw Duchowi Świętemu wystąpiliście. Macie niespełna dwa lata by naprawić szkody Ekscelencje, tyle jeszcze będzie trwało panowanie tego, którego dzieła dziś widzicie. To wasz czas.

«Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie» J2,5

Jakiś czas temu zapytałem w modlitwie Pana Jezusa: Co mają zrobić ci kapłani, co są zmuszeni do podawania Komunii Świętej na rękę. Wtedy usłyszałem w duchu: „Niech zabandażują ręce”. Nie rozumiałem tych słów, zastanawiałem się jak to mają zrobić, jak przystąpić do Mszy Świętej, do konsekracji w bandażach, albo jak podać Komunię Świętą przez bandaż, czy to nie byłaby profanacja? I owszem, byłaby. Nie o to chodziło, chodziło o symbol. W dzień po zesłaniu Ducha Świętego usłyszałem w swym duchu słowa: „Tam gdzie są rany, tam jest potrzebny bandaż”. Natychmiast uszyłem z bandaża elastycznego opaskę na nadgarstek zawijaną na dwa razy – takie miałem natchnienie. Gdy zajdzie potrzeba jedną część przełożę przez kciuka i powstaje widoczny opatrunek na zewnątrz, a znak krzyża od wewnętrznej strony dłoni – wszystkie palce są wolne i swobodne. To bandaż na serce, niczym balsam kojący rany i dający usprawiedliwienie przed Bogiem i ludźmi. Tak dopełnicie posłuszeństwa będąc usprawiedliwionymi.

Naprawcie wyrządzone szkody

Ekscelencje, jeśli nie jesteście w stanie ujednolicić przyjmowania Komunii Świętej by sprawowana była godnie przy ołtarzu, na kolanach i na język ze względu na Chrystusa, zróbcie to ze względu na odwieczną polską tradycję. Takie jest prawo i taki wasz argument, nie macie zatem usprawiedliwienia.

Bądźcie gotowi wszyscy, bliki jest Sąd Boży -PARUZJA

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu – jedynemu Bogu.

Kamil Stanisław Banasiowski – 13

Ten wpis został opublikowany w kategorii LIST OTWARTY i oznaczony tagami , , , , , , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.